Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Momir Nikolić se izjasnio krivim za progon kao zločin protiv čovječnosti

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
TRIAL CHAMBER
CHAMBRE DE 1ERE INSTANCE
PRETRESNO VIJEĆE
 

Hag, 7. maj 2003.
JL/P.I.S./751-t

MOMIR NIKOLIĆ SE IZJASNIO KRIVIM ZA PROGON KAO ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI

Dana 7. maja 2003. Pretresno vijeće u sastavu: sudija Liu Daqun (predsjedavajući), sudija Volodymyr Vassylenko i sudija Carmen Maria Argibay održalo je pretres povodom "Zajedničkog predloga za razmatranje sporazuma o krivici između Momira Nikolića i Tužilaštva".

Predlog se odnosio na sporazum o krivici u skladu sa kojim bi se optuženi izjasnio krivim po tački 5 optužnice, progoni na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi kao zločin protiv čovječnosti. U zamjenu za Nikolićevo izjašnjavanje o krivici i njegovu "potpunu saradnju sa Tužilaštvom", kao što je navedeno u sporazumu, Tužilaštvo je pristalo na sljedeće:

"Tužilac će Pretresnom vijeću preporučiti kaznu u rasponu od 15 do 20 godina i da se optuženom u izvršenje kazne uračuna vrijeme koje je proveo u pritvoru MKSJ-a. Odbrana će preporučiti kaznu od 10 godina.

Da, u trenutku kad Pretresno vijeće prihvati Sporazum o izjašnjavanju o krivici, tužilac, bez štete za ijednu od strana, predloži da se odbace ostale optužbe protiv Momira Nikolića sadržane u Optužnici."

Pretresno vijeće je izjavilo da se uvjerilo da su u sporazumu o krivici ispunjeni uslovi iz pravila 62 bis Pravilnika o postupku i dokazima i shodno tome proglasilo je optuženog krivim po tački 5 optužnice.

Datum pretresa za izricanje kazne će biti naknadno određen.

*****

Integralni tekst Sporazuma o krivici: http://www.icty.org/x/cases/nikolic/pros/bcs/nik-plea030507b.htm