Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Na plenarnoj sednici sudija MKSJ usvojene reforme u vezi sa timovima odbrane

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

PLENARY
PLENIERÉ
PLENARNA
SEDNICA
 

Hag,
19. jula 2002.

CC/P.I.S./688-t


NA
PLENARNOJ SEDNICI SUDIJA MKSJ USVOJENE

REFORME
U VEZI SA TIMOVIMA ODBRANE


U četvrtak
11. i petak 12. jula, sudije Međunarodnog krivičnog suda za bivšu
Jugoslaviju su održale svoju redovnu letnju plenarnu sednicu.


Nakon
diskusije o godišnjem izveštaju (za period od avgusta 2001. do jula 2002.)
koji će predsednik Suda podneti Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija
kasnije ove godine, sudije su donele odluku da izmene pravilo 44 Pravilnika
o postupku i dokazima. Pravilo 44 se odnosi na "Imenovanje, kvalifikacije
i dužnosti branioca".


UDRUŽENJE
ADVOKATA ODBRANE


Prema
novom tekstu, pravilo 44 će zahtevati da advokat odbrane koji želi
da radi na Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju mora
biti član udruženja advokata odbrane koji rade na MKSJ-u. Međutim,
članstvo će biti obavezno tek ukoliko i kada sekretar Suda prizna
određeno udruženje.


Radna
grupa sastavljena od četiri advokata odbrane (g. Howarda Morrisona
iz Velike Britanije, gđe Edine Rešidović iz Bosne i Hercegovine,
gđe Jadranke Sloković-Glumac iz Hrvatske i g. Tomislava Višnjića
iz Savezne Republike Jugoslavije) pripremili su nacrt statuta takvog udruženja
koji je usvojen na plenarnoj sednici kao mogući model za zamišljeno
udruženje.


Sudije
i sekretar smatraju da među ciljevima udruženja advokata odbrane treba
da bude omogućavanje stručnog usavršavanja advokata, pomoć
kod pretraživanja sudske prakse Međunarodnog suda i kontrola profesionalnog
ponašanja.


Sudije
su takođe unele značajne izmene u Profesionalni kodeks branilaca
koji se pojavljuju pred Međunarodnim sudom. Kodeks sada sadrži 50
umesto 23 člana, sa amandmanima i dodacima koji uključuju i izričitu
zabranu podele honorara između advokata i optuženog, detaljnija pravila
o sukobu interesa i disciplinski režim sa disciplinskim telima u kojima
će advokati odbrane učestvovati kao sudije.


DETALJNIJIJI
ETIČKI KODEKS


Ove
reforme pretstavljaju važno dostignuće u razvoju Međunarodnog
suda. Odbrana je strana u postupku koja je od presudnog značaja za
poštovanje prava optuženog i pravilno funkcionisanje Tribunala. Jačanje
pozicije odbrane u multikulturalnom okruženju zahteva više lične odgovornosti,
uzajamnu pomoć između advokata i detaljniji etički kodeks
koja je prilagođena specifičnim zahtevima postupka pred Sudom.


Sudije
su dalje odobrile mali broj izmena Uputstva za dodelu branioca, uključujući
dodatno pojednostavljenje plaćanja pravne pomoći i zabranu imenovanja
u tim odbrane rođaka ili prijatelja optuženog i/ili branioca.


Kompletan
tekst novog Pravilnika o postupku i dokazima, Profesionalnog kodeksa branilaca
i Uputstva za dodelu branioca su upravo revidiraju.Uskoro će biti
objavljeni, a stupiće na snagu sedam dana nakon objavljivanja.


*****