Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Nalog izdan u predmetu Milošević

Nalog izdan u predmetu Milosevic

Obaveštenje za medije
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

Hag, 18. decembra 2005.
JP/MO/250t

NALOG IZDAN U PREDMETU MILOŠEVIĆ

Dežurni sudija Međunarodnog suda O-Gon Kwon danas je izdao nalog u predmetu Milošević u kojem se navodi sledeće:

"Zabranjena je upotreba, objavljivanje, širenje, kopiranje, distribucija, rezimiranje ili korištenje na bilo koji drugi način ili prenošenje sadržaja "Zahteva Tužilaštva za izdavanje naloga u skladu s pravilom 54bis kojim se traži od Srbije i Crne Gore da ispune neispunjene zahteve za pomoć, podnesen 9. decembra 2005" (u daljnjem tekstu: Zahtev). Svaka upotreba, objavljivanje, širenje, kopiranje, distribucija, rezimiranje ili korištenje na drugi način ili prenošenje sadržaja Zahteva kojim se krši ovaj nalog može da dovede do postupka radi nepoštivanja suda u skladu s pravilom 77(A)(ii) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda.

To znači da je svako ko je možda dobio kopiju Zahteva obavezan da taj dokument ne prosledi drugima, te treba da preduzme korake da izbegne taj rizik tako što će uništiti dokument ili ga vratiti Međunarodnom sudu. Oni koji su primili dokument imaju odgovornost "da izbegnu slučajno objavljivanje ili upotrebu tog materijala na bilo koji način". Kršenje ovog naloga može da dovede do postupka za nepoštivanje suda.

*****

Integralni tekst odluke možete naći na sledećoj adresi:

http://www.un.org/icty/milosevic/trialc/order-e/051218.htm

Sve postupke pred sudom možete pratiti na Internet stranici Suda: www.icty.org