Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Nalozi sa hapšenje i predaju Radovana Stankovića i Dragana Zelenovića upućeni Saveznoj Republici Jugoslaviji

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

REGISTRY
GREFFE
SEKRETARIJAT
 

Hag,
30. maj 2001.

JL/P.I.S./594-t


NALOZI ZA HAPŠENJE I PREDAJU RADOVANA STANKOVIĆA I DRAGANA ZELENOVIĆA
UPUĆENI AVEZNOJ REPUBLICI JUGOSLAVIJI


Sudija Patrick Lipton Robinson je 29. maja 2001. izdao naloge za hapšenje
i predaju Radovana Stankovića i Dragana Zelenovića vlastima Savezne
Republike Jugoslavije (SRJ).

U
izmenjenoj optužnici od 7. oktobra 1999. Stanković i Zelenović
se terete za zločine protiv čovečnosti i kršenja zakona i
običaja ratovanja zbog svog učešća u zatočenju, mučenju
i seksualnom zlostavljanju, uključujući i silovanje, žena i devojaka,
bosanskih Muslimanki, nakon što su srpske snage 1992. godine preuzele
grad Foču u jugoistočnoj Bosni i Hercegovini.


Ovi
najnoviji nalozi za hapšenje i predaju koje je izdao sudija Robinson izdati
su na zahtev Tužilaštva od 28. maja 2001., u kome se navodi da su prvobitni
nalozi za hapšenje Stankovića i Zelenovića u junu 1996. predati
Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Bosni i Hercegovini i Republici
Srpskoj, ali ne i Saveznoj Republici Jugoslaviji, gde Tužilaštvo sada
smatra da se optuženi verovatno nalaze. Tužilaštvo je stoga zatražilo
da se nalozi za hapšenje i predaju dostave vlastima u SRJ.


U
svojim nalozima, sudija Robinson "nalaže vlastima Savezne Republike
Jugoslavije (Srbije i Crne Gore) da tragaju za, uhapse i predaju Međunarodnom
sudu" Radovana Stankovića i Dragana Zelenovića i da ih na
jeziku koji razumeju obaveste o njihovim pravima navedenim u Statutu i
Pravilniku o postupku i dokazima Međunarodnog suda.


Sudija
Robinson je dalje zatražio da vlasti u SRJ, nakon hapšenja optuženih,
o tome obaveste sekretara Međunarodnog suda u svrhu njihovog transfera
na Međunarodni sud, u skladu sa pravilom 57 Pravilnika.


Konačno,
sudija Robinson je zatražio da SRJ "odmah obavesti sekretara Međunarodnog
suda ukoliko nije u mogućnosti da izvrši nalog₣eğ za hapšenje
i da navede razloge za to, u skladu sa pravilom 59(A) Pravilnika
."


*****