Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Naser Orić proglašen krivim

Naser Orić proglašen krivim

Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
PRETRESNO VIJEĆE

Haag, 30. juni 2006
OK/MOW/1094t
 

NASER ORIĆ PROGLAŠEN KRIVIM

Sudije Međunarodnog suda danas su proglasile Nasera Orića, bivšeg komandanta snaga bosanskih Muslimana u Srebrenici i njenoj okolini krivim zato što nije preduzeo korake da spriječi ubistva i okrutno postupanje prema više srpskih zatvorenika u bivšoj 'zaštićenoj zoni' UN-a. Sudije su Orića osudile na dvije godine zatvora.

Prilikom odmjeravanja kazne, Pretresno vijeće je posebno razmotrilo opšte okolnosti koje su prevladavale u Srebrenici, kao i one koje su se posebno odnosile na optuženog i na počinjene zločine. Sudije su prilike u Srebrenici u vrijeme zločina u 1992. i 1993. opisale kao užaslne. Konstatovale su da su vojno nadmoćne srpske snage opkolile grad, da se priljev izbjeglica u grad nije mogao kontrolisati, da je vladala krajnja nestašica hrane, i nije bilo reda i zakona. Sudije su takođe konstatovale da je Orić, koji je tada imao 25 godina, u tim okolnostima izabran za komandanta loše obučenih dobrovoljačkih snaga koje nisu imale stvarne veze s vladinim snagama u Sarajevu. Sudije su ocijenile da su neke druge vođe bosanskih Muslimana prezirale njegov autoritet, a njegova situacija se pogoršavala kako su snage bosanskih Srba pojačavale intenzitet opsade.

Sudije su ustanovile da pred Međunarodnim sudom nema nijednog drugog predmeta u kojem je optuženi proglašen krivim zato što nije spriječio ubistva i okrutno postupanje prema zatvorenicima na tako ograničen način i u takvim groznim osobnim i opštim uslovima kao u ovom predmetu. Stoga, izrečena kazna odražava ovu specifično ograničenu krivičnu odgovornost.

Pretresno vijeće II Međunarodnog suda proglasilo je Orića krivim jer je imao razloga da zna za djela ubistva i okrutna postupanja počinjena u Policijskoj stanici Srebrenica i u zgradi iza Opštine Srebrenica, gdje su srpski zatvorenici držani od 27. decembra 1992. do 20. marta 1993., a nije preduzeo nužne i razumne mjere da spriječi počinjenje zločina. Pretresno vijeće je optuženog oslobodilo krivice za više drugih navedenih zločina.

Pretresno vijeće u sastavu: sudija Carmel Agius (predsjedavajući), sudija Hans Henrik Brydensholt i sudija Albin Eser saslušali su 82 svjedoka. U dokazni materijal podneseno je ukupno 1.649 dokaznih predmeta.

Optuženi ima pravo da mu se u kaznu uračuna vrijeme provedeno u pritvoru od 10. aprila 2003. i sudije su stoga naložile da bude pušten na slobodu čim budu obavljene potrebne praktične pripreme.

Sažetak presude kojeg je pročitao sudija Agius možete naći na sljedećoj adresi:
http://www.icty.org/x/cases/oric/tjug/bcs/060630bcs_summary.pdf

Postupke pred Međunarodnim sudom možete pratiti na Internet stranici Suda: http://www.icty.org