Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Nebojša Pavković privremeno pušten na slobodu

Nebojsa Pavkovic privremenopusten na slobodu

Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
SUDSKA VEĆA

Hag, 21. novembar 2005.
CVO/MO/1025-t

NEBOJŠA PAVKOVIĆ PRIVREMENO PUŠTEN NA SLOBODU

Dana 21. novembra 2005, Nebojša Pavković privremeno je pušten na slobodu, u skladu s odlukom Pretresnog veća III od 18. novembra 2005, prema određenim konkretnim uslovima. Izvršenje odluke odgođeno je kako bi se Tužilaštvu dala 24 časa da uloži žalbu, što ono nije učinilo.

Dana 2. oktobra 2003, MKSJ je podigao optužnicu protiv Pavkovića, Vladimira Lazarevića, Vlastimira Đorđevića i Sretena Lukića za progone, ubistvo, deportaciju i prisilno premeštanje kosovskih Albance kao deo široko rasprostranjene i sistematske kampanje brutalnosti i nasilja koja je imala za posledicu prisilnu deportaciju oko 800.000 civila kosovskih Albanaca.

Prema navodima optužnice, snage SRJ i Srbije, postupajući po uputstvu, na podsticaj ili uz podršku Nebojše Pavkovića i drugih, "ubile su na stotine civila kosovskih Albanaca. Ta ubistva vršena su na široko rasprostranjen ili sistematski način širom pokrajine Kosovo i imala su za posledicu smrt mnogobrojnih muškaraca, žena i dece.”

U optužnici se takođe navodi sledeće:

"Širom Kosova, snage SRJ i Srbije vodile su hotimičnu i široko rasprostranjenu ili sistematsku kampanju uništavanja imovine albanskih civila na Kosovu. To je postignuto široko rasprostranjenim granatiranjem gradova i sela; spaljivanjem i uništavanjem imovine koja uključuje stambene objekte, poljoprivredna gazdinstva, privredne objekte, kulturne spomenike i verske objekte; i uništavanjem lične imovine. Usled tih usaglašenih aktivnosti, sela, gradovi i čitave oblasti postali su nenastanjivi za kosovske Albance.

Pored hotimičnog uništavanja imovine u vlasništvu albanskih civila na Kosovu, snage SRJ i Srbije su činile široko rasprostranjena ili sistematska dela brutalnosti i nasilja nad albanskim civilima na Kosovu da bi održale atmosferu straha, stvorile haos i podstakle stalni strah od smrti. Snage SRJ i Srbije išle su od sela do sela, a u gradovima i mestima od jednog do drugog dela grada ili mesta, preteći i proterujući stanovnike kosovske Albance. Kosovski Albanci su često zastrašivani, napadani ili ubijani pred očima drugih, čime su se njihove porodice i komšije htele prisiliti na odlazak. Mnogi kosovski Albanci koji nisu direktno silom proterani iz svojih mesta pobegli su zbog klime terora koju su stvarala široko rasprostranjena ili sistematska batinanja, maltretiranje, seksualni delikti, protivpravno lišavanje slobode, ubijanje, granatiranje i pljačka širom cele pokrajine. Snage SRJ i Srbije konstantno su kosovske Albance izlagale uvredama, rasnim pogrdama, ponižavajućim postupcima i drugim oblicima fizičkog i psihičkog maltretiranja na osnovu njihove rasne, verske i političke pripadnosti. Raseljavani su kosovski Albanci iz svih delova društva, uključujući žene, decu, stare i nemoćne.”

Nakon što je bio u bekstvu više od godinu i po dana, Nebojša Pavković je iz Srbije prebačen na Međunarodni sud 25. aprila 2005. Dana 30. septembra 2005, Pretresno veće je odobrilo Pavkovićev zahtev za privremeno puštanje na slobodu, ali je odgodilo izvršenje odluke do rešavanja žalbe optužbe. Tužilaštvo je 3. oktobra uložilo žalbu na odluku, na šta je odbrana odgovorila 6. oktobra. Dana 1. novembra 2005, Žalbeno veće je odobrilo žalbu Tužilaštva, poništilo prvobitnu odluku i vratilo ovo pitanje Pretresnom veću na ponovno razmatranje.

U svojoj odluci, Pretresno veće je izjavilo da je optuženi ispunio uslove da će se, ako bude privremeno pušten, pojaviti na suđenju, te da ne predstavlja opasnost ni za jednu žrtvu, svedoka ili neko drugo lice dok je privremeno na slobodi.

*****

Štampane primerke odluke možete da zatražite od Kancelarije za medije.

Sve postupke možete pratiti na Internet stranici Međunarodnog suda www.icty.org.