Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Nikola Šainović i Momčilo Gruban prebačeni u Hag

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

REGISTRY
GREFFE
SEKRETARIJAT
 

Hag,
2. maja 2002.

JL/P.I.S./673-t


NIKOLA ŠAINOVIĆ
I MOMČILO GRUBAN PREBAČENI U HAG


Dana 2. maja 2002. Nikola
Šainović i Momčilo Gruban prebačeni su iz Srbije, Savezna
Republika Jugoslavija (SRJ) u Pritvorsku jedinicu Međunarodnog krivičnog
suda za bivšu Jugoslaviju u Hagu.


Nikola Šainović


Nikola
Šainović, rođen 7. decembra 1948. u Boru, Srbija, tereti se po
osnovu izmenjene optužnice koja je potvrđena 29. oktobra 2001. U njoj
se navodi da su od 1. januara 1999. do 20. juna 1999. snage SRJ i Srbije,
postupajući po uputstvu, na podsticaj ili uz podršku čevorice
optuženih, Nikole Šainovića, Milana Milutinovića, Vlajka Stojiljkovića
i Dragoljuba Ojdanića, vodile kampanju terora i nasilja uperenu protiv
albanskog civilnog stanovništva na Kosovu. Sve vreme na koje se odnosi
optužnica, Nikola Šainović je bio na položaju potpredsednika Vlade
SRJ. U optužnici se navodi da je aktivno učestvovao u pregovorima
oko osnivanja Verifikacione misije OEBS-a za Kosovo i da je učestvovao
na mnogim drugim sastancima u vezi sa krizom na Kosovu. Sve vreme na koje
se odnosi ova optužnica, Nikola Šainović je bio veza između Slobodana
Miloševića i raznih vođa kosovskih Albanaca.


Navodi se da su operacije
protiv kosovskih Albanaca vođene sa ciljem isterivanja znatnog dela
albanskog stanovništva Kosova sa teritorije pokrajine Kosovo u nastojanju
da se obezbedi trajna srpska kontrola nad ovom pokrajinom. U optužnici
se opisuje niz dobro isplaniranih i koordiniratnih operacija koje su preduzele
snage SRJ i Srbije.


Oko 800.000 civila, kosovskih
Albanaca, isterano je iz pokrajine prisilnom deportacijom i kasnijom pljačkom
i uništenjem njihovih domova ili granatiranjem sela. Preživeli stanovnici
su upućivani ka granicama susednih zemalja. Usput su mnogi ubijeni
i maltretirani, a njihova imovina i lična dokumenta su ukradeni. Pored
toga, u optužnici se navodi i da su srpske snage konkretno izvršile masakre
u sledećim mestima: \akovica, Suva Reka, Račak, Bela Crkva, Mala
Kruša, Velika Kruša, Padalište, Izbica, Vučitrn, zatvorski kompleks
Dubrava, Meja i Kačanik.


Optužbe


Nikola Šainović se
u optužnici tereti na osnovu individualne krivične odgovornosti (član
7(1) Statuta Međunarodnog suda) i krivične odgovornosti nadređenog
(član 7(3) Statuta Međunarodnog suda) u:


jednoj
tački za kršenja zakona i običaja ratovanja (član 3 Statuta
- ubistvo),
četiri
tačke za zločine protiv čovečnosti (član 5 Statuta
- deportacije, nehumana dela, ubistvo, progoni na političkoj, rasnoj
i verskoj osnovi)


Datum
i vreme prvog pojavljivanja Nikole Šainovića pred Sudom biće naknadno
objavljeni.


Momčilo Gruban


Momčilo Gruban, zvani
Čkalja tereti se po osnovu optužnice od 2. juna 1998. U optužnici
se navodi da su približno od 25. maja do približno 30. avgusta 1992. srpske
snage okupile više od 3.000 bosanskih Muslimana i bosanskih Hrvata iz
opštine Prijedor, Bosna i Hercegovina i zatvorile ih u logor Omarska,
smeštenom u bivšem rudarskom kompleksu udaljenom oko 15 km od grada Prijedora.
Mnogi muslimanski i hrvatski intelektualci iz Prijedora, stručnjaci
i političari poslati su u Omarsku. Osim četrdesetak žena, svi
zatvorenici u logoru bili su muškarci.


Navodi se da su uslovi
života u logoru Omarska bili surovi i nehumani. Surova premlaćivanja
bila su uobičajena. Logorski stražari, kao i ostali koji bi dolazili
u logor i fizički zlostavljali zatvorenike, kao oružje za premlaćivanje
koristili su najrazličitije predmete. Zatvorenici oba pola bili su
premlaćivani, mučeni, silovani, seksualno zlostavljani i ponižavani.
Pored redovnih premlaćivanja i zlostavljanja, bilo je višestrukih
ubistava. Mnogi, od kojih se samo nekima zna ime, nisu preživeli logor.


Optužbe


U optužnici se navodi
da je Momčilo Gruban bio komandir jedne od tri smene straže zadužene
za logor Omarska. U optužnici se tereti na osnovu krivične odgovornosti
nadređenog (član 7(3) Statuta Međunarodnog suda) u:


četiri
tačke za teške povrede Ženevskih konvencija iz 1949. (član 2
Statuta - hotimično lišavanje života; mučenje; hotimično
nanošenje velikih patnji; protivpravno zatočenje civila).

tri tačke
za kršenja zakona i običaja ratovanja (član 3 Statuta - ubistvo;
mučenje; povrede ličnog dostojanstva, uključujući i
ponižavajuće i degradirajuće postupanje),
četiri
tačke za zločine protiv čovečnosti (član 5 Statuta
- ubistvo; mučenje; silovanje; protivpravno zatočenje).Datum
i vreme prvog pojavljivanja Momčila Grubana pred Sudom biće naknadno
objavljeni.*****