Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Nirnberška akademija razmatra naslijeđe MKSJ-a na značajnom seminaru

Međunarodni sud | | Haag |

Međunarodna akademija nirnberških principa (Nirnberška akademija) održala je 5. i 6. maja 2017. seminar o Naslijeđu međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i nirnberškim principima u Nirnbergu, Njemačka.

Skup je održan pod pokroviteljstvom direktora Nirnberške akademije, g. Klausa Rackwitza, u saradnju s MKSJ-om. Sva trojica najviših zvaničnika Međunarodnog suda – predsjednik Carmel Agius, tužilac Serge Brammertz i sekretar John Hocking – kao i sadašnje i bivše sudije MKSJ-a i rukovodeće osoblje, aktivno su učestvovali u seminaru i iznijeli prezentacije o raznim aspektima rada Međunarodnog suda. Zajedno s drugim pravnicima, kao i pravnim stručnjacima i naučnim radnicima iz raznih oblasti, oni su razmotrili uticaj MKSJ-a u regionu bivše Jugoslavije, kao i njegov uticaj na razvoj međunarodnog krivičnog prava i primjenu nirnberških principa.

Uvodne napomene iznijeli su direktor Nirnberške akademije i predsjednik MKSJ-a, nakon čega je uslijedilo šest panel diskusija u kojima su razmotreni razni aspekti rada Međunarodnog suda i njegovo naslijeđe. Prvi panel, u kom je moderator bio tužilac Serge Brammertz, ticao se osnivanja MKSJ-a kao prvog međunarodnog krivičnog suda nakon Nirnberškog, a drugi, u kom je moderator bio sekretar John Hocking, ticao se tranzicije od međunarodne ka domaćoj sudskoj praksi, kao i razvoja strategije programa Outreach. Preostali paneli, održani drugog dana, bili su usredsređeni na evoluciju materijalnog i procesnog krivičnog prava, kao i na operativne izazove, lekcije koje su naučene i praksu rada kako tužilaštva tako i odbrane.  

Ovaj seminar, koji je održan u istorijskoj sudnici 600 Palate pravde u Nirnbergu, jedan je u nizu javnih skupova koji će biti održani tokom ove završne godine kako bi se obilježilo zatvaranje MKSJ-a. Cilj ovih skupova je da se obezbijedi da doprinos Međunarodnog suda utvrđivanju odgovornosti za ratne zločine traje još dugo nakon što zatvori svoja vrata, a posebno kako bi se drugima omogućilo da se oslone na njegov rad i dostignuća.