Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Norman Farrell preuzima dužnost zamenika tužioca

Saopštenje za javnost
TUŽILAŠTVO
((Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
 

Hag, 1. jul 2008.
MOW/1268t 

Norman Farrell preuzima dužnost zamenika tužioca


Gospodin Norman Farrell (Kanada) danas, 1. jula 2008. godine, preuzima dužnost zamenika tužioca Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, nakon što ga je na tu dužnost imenovao generalni sekretar Ujedinjenih nacija g. Ban Ki-Moon.

Prilikom preuzimanja dužnosti, g. Farrell je izjavio da je počastvovan time da mu je poverena ovakva odgovornost, koju preuzima u trenutku kada Tužilaštvo vodi najveći broj suđenja od svog nastanka, kao i značajan broj žalbenih postupaka. Uspešno okončanje preostalih predmeta u odobrenim rokovima uz održavanje najviših standarda pravde predstavlja izuzetan izazov, napomenuo je g. Farrell, ali je izrazio uverenje da će to biti postignuto kontinuiranim naporima predanog osoblja Tužilaštva.

Norman Farrell je počeo sa radom u Tužilaštvu MKSJ 1999. godine, kao zastupnik Tužilaštva u žalbenim postupcima za Tužilaštvo MKSJ i Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu (MKSR). Imenovan je za glavnog pravnog savetnika Tužilaštva MKSJ 2005. godine.

Pre dolaska na Međunarodni sud Norman Farrell je radio za Međunarodni komitet Crvenog krsta (MKCK), gde je obavljao nekoliko dužnosti: kao delegat i koordinator zadužen za promovisanje međunarodnog humanitarnog prava u Sarajevu, Bosna i Hercegovina; kao pravni savetnik za međunarodno humanitarno pravo u Adis Abebi, Etiopija; i kao savetnik za međunarodno krivično pravo i međunarodno humanitarno pravo u Ženevi, Švajcarska.

Od 1988. do 1996. bio je krunski tužilac (krivično odeljenje) Državnog tužilaštva provincije Ontario, u Torontu, Kanada.

Državljanin Kanade, g. Farrell, koji ima 49 godina, diplomirao je pravo u Kanadi, a ima  i titulu magistra pravnih nauka Univerziteta Columbia u Njujorku, Sjedinjene Američke Države. Držao je predavanja iz međunarodnog humanitarnog prava i međunarodnog krivičnog prava na više univerziteta u Evropi i Kanadi. Takođe je bio aktivan u specijalizovanoj obuci sudija i tužilaca iz Indonezije, Sijera Leonea i Kambodže.


Pretresno veće je zaključilo da je Tarčulovski, sa druge strane, imao neposrednu ulogu u ovom incidentu i proglasilo ga krivim za naređivanje, planiranje i podsticanje na vršenje krivičnih dela počinjenih u Ljubotenu. Konkretno, proglašen je krivim za ubistvo Ramija Jusufija, Sulejmana Bajramija i Muharema Ramadanija, zato što je naredio, planirao i podsticao na uništenje imovine 12 albanskih meštana, kao i okrutno postupanje prema 13 Albanaca u kući Adema Ametovskog i desetorice drugih u Bracinoj kući.

 
Međutim, Pretresno veće je zaključilo da je i sam Tarčulovski tokom ove operacije sprovodio naređenja drugih. “Dokazi ne omogućavaju identifikaciju osobe ili osoba odgovornih za naređenja izdata Johanu Tarčulovskom. Okolnosti potvrđuju da su u pitanju osoba ili osobe njemu nadređenog ranga”.

Boškoski će biti pušten iz pritvora nakon okončanja relevantnih procedura, dok će Tarčulovski ostati u pritvoru Međunarodnog suda do prebacivanja u državu u kojoj će izdržavati kaznu.
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355
- Email: press [at] icty.org