Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Nova internet stranica objašnjava budući Rezidualni mehanizam

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST SEKRETARIJAT

(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)

Hag, 16. decembar 2011.
JKE/CS/PR1471t
Nova internet stranica objašnjava budući Rezidualni mehanizam

 

 

Vebsajt MKSJ danas je pokrenuo specijalnu internet stranicu kako bi omogućio bolje razumevanje uloge i funkcija budućeg Rezidualnog mehanizma Međunarodnog suda.

Rezidualni mehanizam će biti jedinstveno telo Ujedinjenih nacija osnovano kako bi nastavilo važan rad koji mora biti sproveden nakon što mandat Međunarodnog suda bude okončan,

  • da nastavi “jurisdikciju, prava, obaveze i osnovne funkcije” i
  • da očuva nasleđe Međunarodnog suda.

Ova internet stranica stavlja osnivanje Rezidualnog mehanizma u kontekst Strategije okončanja rada Međunarodnog suda. Ona objašnjava hronologiju osnivanja dva ogranka Mehanizma, koji će preuzeti funkcije nasleđene od Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu, odnosno MKSJ. Ova stranica takođe detaljno objašnjava ograničen broj osnovnih funkcija koje trenutno ima MKSJ koje će preuzeti Mehanizam.

Savet bezbednosti Ujedinjenih nacije je od MKSJ i MKSR zahtevao da preuzmu "sve moguće mere kako bi ekspeditivno završili sav preostali rad najkasnije do 31. decembra 2014. godine". Mehanizam će početi da funkcioniše 1. jula 2013. godine, što znači da će tokom početnog perioda svog rada postojati vremensko preklapanje s MKSJ, koji će završavati svoj rad u svim aktuelnim predmetima.

Ova stranica je dostupna na engleskom, francuskom i bosanskom, hrvatskom ili srpskom jeziku i deo je kontinuiranih napora MKSJ da očuva transparentnost i obavesti javnost o radu Međunarodnog suda.

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356; - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu