Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Nova stranica o ratnim demografskim kretanjima na vebsajtu MKSJ

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Hag, 29. mart 2011.
TR/MOW/PR1400t


Nova stranica o ratnim demografskim kretanjima na vebsajtu MKSJ

 
 

 

Na vebsajtu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju danas je postavljena nova stranica na kojoj istaknuto mesto zauzimaju inovativni zaključci o ratnim demografskim kretanjima, koje je na suđenjima koristilo Tužilaštvo. Ova stranica daje uvid u analizu nekoliko epizoda sukoba u bivšoj Jugoslaviji tokom devedesetih godina prošlog veka, naročito u Bosni i Hercegovini i na Kosovu.

MKSJ je bio prvi međunarodni sud koji je koristio demografske procene ne samo broja poginulih, već i broja ranjenih, nestalih, ekshumiranih tela i identifikovanih lica, interno raseljenih i izbeglica.

Jedan od ključnih zaključaka demografa Tužilaštva odnosi se na broj žrtava sukoba u Bosni i Hercegovini koji je trajao od 1992. do 1995. godine. Konačnom procenom došlo se do broja od 104.732 lica, kako se navodi u izveštaju od januara 2010. godine, nakon 12 godina prikupljanja podataka.

Ova stranica omogućava bolje razumevanje kompleksnih potreba i potrebnih distinkcija koje prave stručnjaci za demografiju.

Dostupna na engleskom, francuskom, kao i na bosanskom, hrvatskom ili srpskom, ova stranica takođe daje veliki izbor izveštaja veštaka koji su uvršteni u spis tokom suđenja pred MKSJ. Danas se podaci o ratnim demografskim kretanjima redovno koriste na suđenjima koja su u toku.

Ova stranica je deo širih nastojanja MKSJ da predstavi i u nasleđe ostavi brojna dostignuća Međunarodnog suda, pošto se ova institucija približava kraju svog mandata.

* * *

> Stanica MKSJ Demografija rata

Pozivamo korisnike da nam dostave povratne informacije na ovom formularu.


*****

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu