Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Novo prvo stupanje pred sud Milana Simića, Miroslava Tadića i Sime Zarića u četvrtak

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 31. avgust 1998.
CC/PIO/341tNovo prvo stupanje pred sud Milana Simića, Miroslava Tadića i Sime Zarića u četvrtak

Nakon što je sudija Lal Chand Vohrah 25. avgusta 1998. potvrdio izmijenjenu optužnicu u predmetu Tužilac protiv Milana Simića, Miroslava Tadića i Sime Zarića, trojica optuženih treba da se izjasne o krivici po svakoj od novih optužbi podignutih protiv njih.

Pretres po ovom novom prvom stupanju pred sud Milana Simića, Miroslava Tadića i Sime Zarića biće održan u četvrtak 3. septembra 1998. godine u 16:00 sati pred predsjedavajućim sudijom Pretresnog vijeća I, sudijom Claudeom Jordaom.

Pretres će biti javan.


Izmijenjena optužnica

Izmijenjena optužnica koju je tužilaštvo podnijelo 15. jula 1998. godine:

- Razdvaja predmet protiv trojice optuženih od predmeta protiv preostale trojice optuženih obuhvaćenih prvobitnom optužnicom podignutom 21. jula 1995. u vezi s nasilnim preuzimanjem kontrole nad opštinom Bosanski Šamac (sjeverna Bosna) u aprilu 1992. godine od strane srpskih snaga iz Bosne i Hercegovine i sa drugih područja bivše Jugoslavije;

- Obuhvata "etničko čišćenje" navodno izvršeno ne samo u opštini Bosanski Šamac već i u opštini Odžak;

- Definiše pozicije i funkcije koje su trojica optuženih imali u periodu na koji se optužnica odnosi;

- Navodi da su trojica optuženih umiješani u više incidenata;

- I preformuliše tačke za koje se terete: Milan Simić, koji se prvobitno teretio po tri tačke sada se tereti po jedanaest tačaka: pet (5) za zločine protiv čovječnosti, dvije (2) za kršenja zakona i običaja ratovanja i četiri (4) za teške povrede Ženevskih konvencija; Miroslav Tadić, koji se prvobitno teretio po dvije tačke, sada se tereti po tri tačke: dvije (2) za zločine protiv čovječnosti i jednu (1) za teške povrede Ženevskih konvencija; Simo Zarić, koji se prvobitno teretio po dvije tačke, sada se tereti po tri tačke: dvije (2) za zločine protiv čovječnosti i jednu (1) za teške povrede Ženevskih konvencija.


Informacije o postupku

Milan Simić i Miroslav Tadić su se dobrovoljno predali 14. februara 1998. godina, a Simo Zarić 24. februara 1998. godine.

Tokom prvog stupanja pred sud, 17. februara u slučaju Milana Simića i Miroslava Tadića i 26. februara u slučaju Sime Zarića, trojica optuženih su izjavili da se ne osjećaju krivim.

Pretresno vijeće I je 26. marta 1998. godine naložilo privremeno puštanje na slobodu Milana Simića (vidi Saopštenje za javnost 306) koji je pristao da se vrati u Haag, o sopstvenom trošku, kako bi prisustvovao pretpretresnom postupku.

Cjelokupni tekst izmijenjene optužnice biće dostupan na početku pretresa.
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu