Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Obraćanje Glavne tužiteljice Savjetu bezbjednosti

Obraćanje Glavne tužiteljice Savjetu bezbjednosti

Saopštenje za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
TUŽILAŠTVO

Haag, 15. decembar 2006.

CdP/PO/1137t

OBRAĆANJE GLAVNE TUŽITELJICE SAVJETU BEZBJEDNOSTI
Tužiteljica Međunarodnog suda Carla Del Ponte danas se obratila Savjetu bezbjednosti kako bi dala svoju redovnu ocjenu postignutog napretka u Strategiji okončanja rada, ističući probleme i prepreke koji taj napredak ometaju. Od Savjeta je zatražila nove i jasne smjernice u vezi s osnovnim pitanjima Strategije okončanja rada.

Tužiteljica se usredsredila na napore koje njen Ured ulaže, zajedno sa sudskim vijećima, da ubrza suđenja, a da održi najviše standarde pravičnog suđenja i propisanog postupka. Spomenula je uspješne inicijative Tužilaštva: - spajanje predmeta sličnih krivičnih djela što je za posljedicu imalo tri suđenja većem broju optuženih koja su još u toku, - podnošenje više pismenih dokaza na suđenjima, što je dovelo do znatnih ušteda sudskog vremena; - zahtjev za prihvatanje više činjenica kao činjenica formalno primljenih na znanje, čime se izbjegava potreba za ponovnim dokazivanjem tih činjenica. Tužiteljica je naglasila da je postupila u duhu saradnje kad je od sudija dobila uputstva da izabere tačke optužnica po kojima će se suditi i da ograniči vrijeme za izvođenje dokaza optužbe.

Što se tiče prosljeđivanja predmeta nacionalnim sudovima u skladu s pravilom 11bis, tužiteljica je izrazila mišljenje da je Međunarodni sud učinio sve što je mogao po tom pitanju, i ako Savjet bezbjednosti ne modifikuje uslove o rangu optuženih pod kojima neki optuženi može biti prebačen lokalnom pravosuđu, nema zakonske mogućnosti za daljnje prosljeđivanje predmeta. Stoga, po njenom mišljenju, sa sadašnjim brojem predmeta neće biti moguće ispuniti ciljani rok od 2008.

Tužiteljica je takođe Savjetu skrenula pažnju na negativne reakcije udruženja žrtava u regiji na predviđeno okončanje rada Međunarodnog suda dok su šestorica optuženih, uključujući Karadžiča I Mladića, još na slobodi.

Govoreći o nivou saradnje vlasti u regiji, tužiteljica je izjavila: "Mada su sudske vlasti u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji pojačale napore da sude počiniocima ratnih zločina, politička tijela u Bosni i Hercegovini i Srbiji ne pokazuju potrebnu političku volju da uhapse preostale bjegunce."

Tužiteljica je predložila da se preduzmu sljedeće mjere: prvo, da Savjet bezbjednosti razmotri promjenu uslova pod kojima neki optuženi može biti prebačen nacionalnom pravosuđu; drugo, da se uz punu i snažnu podršku Savjeta bezbjednosti podstakne osnaživanje političke volje da se uhapse preostali bjegunci; i treće, da Savjet bezbjednosti jasno potvrdi da postoji mogućnost da Međunarodni sud završi svoj mandat na dostojanstven i uspješan način s tim da preostali bjegunci kao što su Karadžić i Mladić budu dovedeni na suđenje u Haag.


Integralni tekst govora možete naći na sljedećoj adresi:


Na engleskom: http://www.un.org/icty//pressreal/2006/p1137e-annex.htm

Na francuskom: http://www.un.org/icty/pressreal/2006/p1137f-annex.htm


*****