Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Obraćanje predsednika Merona Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija

PREDSEDNIK
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
Hag, 14. oktobar 2013.
PR1583t

Obraćanje predsednika Merona Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija

Sudija Theodor Meron predsjednik MKSJ-a

Predsednik Theodor Meron danas je predstavio 20. godišnji izveštaj Međunarodnog suda Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Predsednik Meron je Generalnu skupštinu obavestio o merama sprovedenim u okviru Strategije okončanja rada Međunarodnog suda kako bi se obezbedilo neometano i efikasno zatvaranje te institucije.

Upoznajući države članice sa napretkom ostvarenim u pravosudnim aktivnostima, predsednik je napomenuo da je Međunarodni sud  ‘u jednogodišnjem periodu koji je okončan 1. avgusta izrekao više presuda nego u skoro bilo kojem drugom jednogodišnjem periodu’. Napomenuo je da je izrečeno pet presuda pretresnih veća, tri presude Žalbenog veća, jedna presuda po žalbi na oslobađajuću presudu izrečenu u skladu s pravilom  98bis Pravilnika o postupku i dokazima MKSJ, kao i četiri presude u postupcima zbog nepoštovanja suda. Predsednik Meron je dodao da su četiri predmeta trenutno u prvostepenom postupku, dok je sedam predmeta u žalbenom postupku. Takođe je napomenuo da će eventualni žalbeni postupci koji bi proistekli iz predmeta Mladić, Karadžić, Hadžić i Šešelj, koji su trenutno u prvostepenom postupku, potpasti pod nadležnost Mehanizma za međunarodne krivične sudove (MMKS).

Predsednik je naveo da se očekuje da će rad na preostalih sedam predmeta u žalbenom postupku, sa izuzetkom jednog, biti okončan početkom 2015. godine. Dodao je da se presude po žalbi u predmetu Đorđević, kao i u predmetu Šainović i drugi, koji obuhvata više optuženih, očekuju do kraja ove godine, dok se četiri druge presude po žalbama očekuju do početka 2015. godine. Predviđa se da će poslednji preostali žalbeni postupak, u predmetu Prlić i drugi, koji obuhvata šestoricu  optuženih, biti okončan sredinom 2017. godine.  

Osvrćući se na sprovođenje Strategije okončanja rada Međunarodnog suda i prenošenje relevantnih nadležnosti na Mehanizam, predsednik Meron je objasnio da se preduzimaju koraci na tome da se obezbedi da zatvaranje Međunarodnog suda bude brzo i efikasno, s tim da ne utiče na sposobnost institucije da ispuni svoj mandat i nadležnosti. Predsednik je podvukao da će ti koraci ‘biti sprovedeni uz poštovanje osnovnih principa ispravne procedure i pravičnosti’.

Predsednik Meron je izrazio zahvalnost na tome ‘što, uprkos brojnim izazovima s kojima se susrećemo, zaposleni i dalje obavljaju svoje obaveze s dužnom posvećenošću i pažnjom, čime omogućavaju MKSJ da ispuni mandat koji mu je poveren’.

Završavajući svoje obraćanje, predsednik je naglasio da čak i dok se Međunarodni sud približava završetku svog preostalog posla, ‘za sobom ostavlja svet koji je suštinski promenjen: svet u kojem će — zahvaljujući novom Mehanizmu i privrženosti međunarodne zajednice pitanjima međunarodne pravde i istrajnosti na njima — pretpostavka principijelnog pozivanja na odgovornost lica optuženih za teške zločine ostati norma i u kojem će vladavina prava nastaviti da odnosi prevagu’.