Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Obraćanje predsednika Merona Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
PREDSEDNIK
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument)
 

Hag, 8. decembar 2011
VE/CS/1465t


Izveštaj o strategiji okončanja rada Međunarodnog suda: obraćanje predsednika Merona Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija 

 Sudija Theodor Meron, predsednik MKSJ
 

Predsednik Međunarodnog suda, sudija Theodor Meron, danas se obratio Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija kako bi ga obavestio o dostignućima i radu Međunarodnog suda i naporima uloženim kako bi se obezbedilo da Međunarodni sud okonča svoj rad na ekspeditivan način. U svom prvom obraćanju Savetu bezbednosti otkako je preuzeo funkciju predsednika u novembru 2011, predsednik Meron je istakao podršku koja je potrebna Međunarodnom sudu kako bi obezbedio uspešno okončanje svog rada, i skrenuo pažnju Saveta bezbednosti na više hitnih pitanja, uključujući i zadržavanje osoblja.

Predsednik Meron je odao priznanje na dostignućima svog prethodnika, sudije  Patricka Robinsona dodajući da je “značajno ojačao MKSJ”. Predsednik Meron je posebno pohvalio inicijativu sudije Robinsona za uspostavljanje fonda za žrtve.

Predsednik je skrenuo pažnju Saveta bezbednosti na značajne uspehe koje je Međunarodni sud postigao, posebno nedavna hapšenja Gorana Hadžića i Ratka Mladića. Predsednik je naglasio da ova hapšenja znače da je Međunarodni sud uhapsio sve žive osobe protiv kojih je podignuta optužnica za krivična dela prema Statutu. Predsednik je takođe naglasio doprinos Međunarodnog suda razvoju Međunarodnog krivičnog prava i podršku koju pruža nacionalnim pravosudnim sistemima u bivšoj Jugoslaviji.

Osvrćući se na trenutno stanje na Međunarodnom sudu, predsednik je pružio uverenja Savetu bezbednosti da “Međunarodni sud nastavlja da radi što je brže moguće, s obzirom na ograničenja koja postavljaju ograničeni resursi i potreba da se obezbede najviši standardi proceduralne pravičnosti”.

Od 15 predmeta koji su trenutno u toku, dva su u pretpretresnoj fazi postupka, sedam je u prvostepenom postupku, a njih šest u žalbenom postupku. Predsednik je obavestio Savet bezbednosti da će presude u predmetima Prlić i drugi, Šešelj, Stanišić i Simatović, Stanišić i Župljanin, Tolimir i Haradinaj i drugi biti izrečene tokom 2012. godine, a da bi presuda u postupku protiv Radovana Karadžića trebalo da bude donesena tokom 2014. Očekuje se da će presuda po žalbi u predmetu Lukić i Lukić biti izrečena tokom 2012. godine, uz dodatnih pet presuda po žalbi.

U vezi sa suđenjima Ratku Mladiću i Goranu Hadžiću, predsednik je pružio uveravanja Savetu bezbednosti da “će se uložiti svi mogući napori da se njihova suđenja okončaju pre decembra 2014. godine”, a da će se žalbeni postupci voditi pred Rezidualnim mehanizmom.
   
Predsednik je obavestio Savet bezbednosti o konkretnim merama koje je usvojio kako bi ubrzao rad Međunarodnog suda, pogotovo u vezi sa žalbenim postupcima. Pošto je identifikovao prevođenje presuda kao prepreku blagovremenom žalbenom procesu, predsednik je naložio Sekretaru da preduzme sve potrebne mere kako bi u određenim predmetima skratio vreme potrebni za prevođenje presuda za 50 odsto.

Druga mera koju predsednik razmatra usmerena je ka umanjivanju smetnji vođenju suđenja pred Međunarodnim sudom koje izazivaju postupci za nepoštovanje suda. Predsednik je naznačio da će, ako se Savet složi, omogućiti ad litem sudijama da budu članovi veća u bilo kom predmetu zbog nepoštovanja suda, uključujući i one koja ne potiču iz njihovih predmeta.

Osvrćući se na ključno pitanje zadržavanja osoblja, predsednik je naglasio da je zadržavanje osoblja “još jedno ozbiljno pitanje koje može imati ozbiljne posledice na efikasnost naših postupaka”. Predsednik je napomeno da iako je Savet bezbednosti zahtevao da Sekretarijat Ujedinjenih nacija pomogne Međunarodnom sudu da prevaziđe ovaj izazov, na nedavnim sastancima u vezi s ovim pitanjem nije postignut nikakav napredak “u odnosu na naše skromne predloge da se uvede otpremnina u formi male naknade po okončanju ugovora”.

Skrećući pažnju Saveta bezbednosti na poteškoće u pronalaženju dodatnih odgovarajućih mesta u kojima bi osuđena lica izdržavala kazne, predsednik je pozvao Savet bezbednosti da ponovi svoj zahtev državama da sarađuju s Međunarodnim sudom po pitanjima u vezi s izvršenjem kazni.

U vezi s Rezidualnim mehanizmom, predsednik je pružio uverenja Savetu bezbednosti da je on “lično posvećen omogućavanju što lakšeg prelaska na Rezidualni mehanizam i njegovo funkcionisanje”.

Zaključujući svoje obraćanje, predsednik Meron je rekao da mu je čast da je u mogućnosti da po drugi put obavlja dužnost predsednika MKSJ i izjavio: “Iako će Međunarodni sud uskoro prestati da postoji, on će za sobom ostaviti jedan transformisani svet, a njegovo nasleđe će biti neizbrisiv testament privrženosti međunarodne zajednice pravdi: najplemenitijem od ljudskih ideala”.

*****

Celokupni tekst govora predsednika dostupan je:

Na engleskom
Na francuskom


Najnoviji izveštaj o Strategiji okončanja rada Međunarodnog suda dostupan je:

              
Na engeskom

Na francuskom


Arhiva izveštaja o Strategiji


Arhiva svih govora vodećih rukovodilaca Međunarodnog suda

*****

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356; Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu