Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Obraćanje predsednika Pocara Generalnoj skupštini Ujedninjenih nacija

Saopštenje za javnost
PREDSEDNIK
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument)
 

 


Obraćanje predsednika Pocara Generalnoj skupštini Ujedninjenih nacija

Obraćajući se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija povodom predstavljanja petnaestog godišnjeg izveštaja o radu Međunarodnog suda, predsednik Međunarodnog suda, sudija Fausto Pocar, posebno je naglasio brojne uspehe MKSJ i važnost kontinuirane pomoći država članica kako bi se obezbedilo da misija Međunarodnog suda bude u postpunosti ispunjena.

Predsednik je istakao da, iako se uspeh Međunarodnog suda prvenstveno razmatra u sklopu strategije okončanja rada Međunarodnog suda koja je podržana rezolucijama Saveta bezbednosti 1503 i 1534, okončanje postupaka koji se pred njim vode predstavlja samo deo misije Međunarodnog suda. Naglasio je da je krajnji cilj Međunarodnog suda da obezbedi da borba protiv nekažnjivosti i dalje ostane prioritet međunarodne zajednice i da se partnerima na nacionalnom nivou, ponajpre u bivšoj Jugoslaviji, i dalje pruža pomoć u privođenju pravdi odgovornih za ozbiljne međunarodne zločine.

Predsednik je podsetio na neusporediva dostignuća Međunarodnog suda, posebno njegovu rekordnu efikasnost; njegovu ulogu bez premca u konsolidaciji i razvoju međunarodnog krivičnog prava, kao i njegov doprinos miru i pomirenju u bivšoj Jugoslaviji. On je, međutim, izjavio da je Međunarodnom sudu i dalje potrebna ključna podrška država članica kako bi Sud ispunio svoju misiju i obezbedio da njegova dostignuća ne budu ugrožena, i to na tri fronta: okončanju postupaka koji se pred njim vode, hapšenju preostalih optuženih u bekstvu i pomoći nacionalnim institucijama u bivšoj Jugoslaviji.   

Predsednik je izneo da su u ovom trenutku postupci protiv 116 od 161 lica protiv kojih je Tužilaštvo podiglo optužnice okončani, a da su postupci u predmetima protiv sva preostala 43 optužena započeti, sa izuzetkom dvojice optuženih koji su i dalje u bekstvu. Podaci o predmetima pokazuju da se prvostepeni postupak trenutno vodi protiv 22 lica, njih šest čeka na izricanje prvostepene presude, 10 je u žalbenom postupku, a pet očekuje skori početak suđenja, među kojima i četvorica uhapšenih poslednjih meseci. Dok se, kako se detaljno navodi u izveštaju, čine kontinuirani napori da se postupci vode ekspeditivnije, uz puno poštovanje prava optuženih na pravično suđenje, predsednik je pomenuo dva pitanja koja će verovatno imati uticaja na ekspeditivno okončanje postupaka. Jedno od njih je kontinuirana diskriminacija kojoj su izložene sudije Međunarodnog suda prilikom proračuna njihovih penzionih  prava, koje, ukoliko ne bude rešeno na odgovarajući način, može imati negativnog odraza na ekspeditivnost okončanja postupaka. Predsednik je, stoga, pozvao Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija da okonča postojeći disparitet penzionih prava stalnih sudija tako što će usvojiti predloge iznete u studiji konsultantske firme koju je naručio Sekretarijat Ujedinjenih nacija. Predsednik je takođe pozvao Generalnu skupštinu da podrži mere usmerene ka zadržavanju osoblja Međunarodnog suda, bez kojeg rad Međunarodnog suda ne bi mogao da se odvija, kao i da osoblju Međunarodnog suda pruži obuku i savetovanje za poboljšanja izgleda napredovanja u karijeri kako se rad suda bude postepeno privodio kraju.

Osvrćući se na drugo pitanje, dužnost država članica da sarađuju sa Međunarodnim sudom, predsednik je pohvalio vladu Srbije zbog njene ključne saradnje u pogledu hapšenja Stojana Župljanina i Radovana Karadžića ranije ove godine, napomenuvši da je to predstavljalo ključni korak ka okončanju postupaka pred Međunarodnim sudom. Predsednik je, međutim, naglasio kontinuiranu potrebu da države članice osiguraju hitno hapšenje preostalih optuženih u bekstvu, Ratka Mladića i Gorana Hadžića, i da ispune svoje obaveze da sarađuju sa Međunarodnim sudom u skladu s članom 29 Statuta. Predsednik je upozorio da se kasno hapšenje preostalih optuženih u bekstvu nužno odražava na okončanje rada Međunarodnog suda i doprinosi remećenu ekspeditivnog vođenja postupaka pred Sudom.  

Predsednik Fausto Pocar se na kraju dotakao treće i jednako važne sfere u kojoj je kontinuirana podrška članica Generalne skupštine od presudne važnosti - nasleđa Međunarodnog suda i nastavka rada koji je on započeo u okvirima nacionalnih sudova u bivšoj Jugoslaviji. Predsednik je naglasio da, kako bi ulaganja međunarodne zajednice u međunarodnu pravdu mogla da u potpunosti uberu svoje plodove, države članice moraju da nastave da pružaju pomoć nacionalnim institucijama u bivšoj Jugoslaviji. Podsetio je da se osim 13 predmeta koje je Međunarodni sud prosledio ovim sudovima, pred njima nalaze na hiljade predmeta za ratne zločine. Predsednik je napomenuo da, iako Međunarodni sud nastavlja nastojanja da učvrsti partnerstvo sa ovim nacionalnim institucijama i mada je postignut napredak u učvršćivanju vladavine prava, ova dostignuća su i dalje izuzetno krhka. Političke prepreke u vezi sa ekstradicijom sopstvenih državljana još uvek nisu razrešene, a i dalje postoje ogromni nedostaci, na primer, u vezi s kazneno-popravnim ustanovama, što je najbolje ilustrovalo bekstvo iz zatvora Radovana Stankovića, čiji predmet je Međunarodni sud prosledio Bosni i Hercegovini.

Predsednik Pocar je takođe izvestio o tome da je Međunarodni sud započeo nekoliko projekata s ciljem da osigura nasleđe svog rada. Prvi projekat, koji se sprovodi u saradnji sa Međuregionalnim institutom Ujedinjenih nacija za istraživanje zločina, treba da dovede do objavljivanja priručnika o preporučenim procedurama Međunarodnog suda. Drugi projekat, koji se sprovodi u saradnji sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS), ima za cilj da razmotri uticaj outreach aktivnosti i programa obuke Međunarodnog suda da bi se identifikovale preporučene procedure i preostala pitanja kojima se treba pozabaviti ne bi li se osiguralo trajno nasleđe rada Međunarodnog suda.

Podsećajući na pionirsku ulogu Međunarodnog suda i njegov doprinos razvoju međunarodne krivične pravde, predsednik je zahvalio Generalnoj skupštini na čvrstoj privrženosti Međunarodnom sudu. Svoje obraćanje je zaključio pozivom državama članicama da nastave podršku Međunarodnom sudu kako bi ekspeditivno okončao procese koji se pred njim vode i obezbedio da nacionalne institucije, ponajpre u bivšoj Jugoslaviji, nastave svoju borbu protiv nekažnjivosti i obezbede dugotrajnost njegovog nasleđa.

****
Celokupni tekst predsednikovog obraćanja možete pročitati na internet stranici Međunarodnog suda na:

 

Obraćanje sudije Fausta Pocara, predsednika Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija

Godišnji izveštaj na engleskom i francuskom jeziku možete pročitati na internet stranici Međunarodnog suda na:

engleski: http://www.icty.org/x/file/About/Reports%20and%20Publications/AnnualReports/annual_report_2008_en.pdf


Hag, 13. oktobar 2008.
AH/MOW/1288t

 *****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355
- Elektronska pošta: press [at] icty.org