Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Obraćanje predsednika Pocara Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija

Saopštenje za javnost
PREDSJEDNIK
((Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
 

Hag, 4. jun 2008.
FP/1258t


OBRAĆANJE PREDSEDNIKA POCARA SAVETU BEZBEDNOSTI UJEDINJENIH NACIJA

 

Obraćajući se danas Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, predsednik  Međunarodnog suda, sudija Fausto Pocar naglasio je u svom izveštaju o statusu strategije okončanja rada Međunarodnog suda uspehe koje je Sud postigao i ključne izazove koji mu predstoje.

Predsednik Pocar posebno je istakao pionirski doprinos sudske prakse Međunarodnog suda razvoju međunarodnog krivičnog prava, napomenuvši da se ona koristi ne samo u drugim međunarodnim krivičnim jurizdikcijama već i u mešovitim i nacionalnim sudovima. Predsednik je dalje naglasio neprocenjivi doprinos koji Međunarodni sud daje u obučavanju čitave jedne generacije pravnika u vođenju međunarodnih krivičnih zakonodavstava i kompleksnih predmeta u suđenjima za ratne zločine.

Predsednik Pocar je pohvalio korake preduzete da se pojednostave procedure kako bi se obezbedilo pravovremeno okončanje mandata Međunarodnog suda, a da pritom osnovna prava optuženih na pravično i ekspeditivno suđenje budu poštovana. Kao posledica ovoga, pred Međunarodnim sudom se trenutno istovremeno vodi osam suđenja sa dvadesetosam optuženih, što je najveći broj od osnivanja suda. Predsednik je dodao da će, sa izuzetkom dva predmeta, suđenja u svim preostalim predmetima početi do kraja ove godine i da će sva suđenja, sa izuzetkom tri predmeta, biti okončana do kraja 2009. godine. On je objasnio da su dva od preostalih suđenja potrebna jedino zbog toga što su optuženi kasno uhapšeni.

Međutim, pored ovih uspeha, predsednik je naglasio nekoliko ključnih izazova sa kojim se susreću i Međunarodni sud i cela međunarodna zajednica. 

Prvo, Predsednik je podvukao važnost zadržavanja najboljeg osoblja Međunarodnog suda sve dok njegov rad ne bude okončan. U tom cilju, predsednik je zatražio od Saveta bezbednosti i država članica da daju doprinos u omogućivanju i razvoju sistema beneficija i drugih podsticajnih mera kojima bi se zadržalo ključno osoblje. Predsednik je takođe posebno naglasio potrebu da se razreši pravna osnova da sudije Međunarodnog suda primaju penzije u potpunom paritetu sa sudijama Međunarodnog suda pravde.

Drugo, predsednik je napomenuo napredak u razvoju pravosudnih institucija u bivšoj Jugoslaviji i njihovu unapređenu saradnju sa Međunarodnim sudom. Predsednik je, međutim, naglasio da je ovaj napredak i dalje veoma krhak i da bi međunarodna zajednica napravila veliku grešku ukoliko bi zapostavila nacionalne pravosudne institucije u regionu. Predsednik je naglasio da sa hiljadama predmeta za ratne zločine koji stoje pred sudovima samo u Bosni i Hercegovini, strategija okončanja rada Međunarodnog suda bi zapravo trebalo da bude shvaćena kao strategija za kontinuitet onih aktivnosti koje je započeo MKSJ i za koje je dobio mandat od Saveta bezbednosti, sa domaćim akterima.

Kao deo ove šire zabrinutosti u vezi sa nacionalnim pravosuđima u bivšoj Jugoslaviji, predsednik je skrenuo pažnju na postojeće potrebe u vezi sa zatvorskim objektima i obukom zatvorskog osoblja i policije u Bosni i Hercegovini. Obim ovih potreba je nažalost postao evidentan bekstvom Radovana Stankovića iz zatvora u Foči manje od dva meseca nakon što je osuđen za sistematsko silovanje, mučenje i porobljavanje žena. Predsednik je izrazio žaljenje nad činjenicom da Republika Srpska i dalje nije uhapsila Stankovića više od godinu dana nakon njegovog bekstva.

Treći izazov na koji je ukazao predsednik tiče se Karadžića, Mladića, Župljanina i Hadžića, koji su i dalje u bekstvu. Predsednik je poručio da Međunarodni sud neće zatvoriti svoja vrata sve dok se ovim optuženima ne bude sudilo i pozvao Savet bezbednosti da jasno stavi do znanja da će međunarodna zajednica ovu četvoricu optuženih izvesti pred sud i da to ne zavisi od predloženih rokova strategije okončanja rada Međunarodnog suda. 

Predsednik je takođe naglasio da je dužnost međunarodne zajednice da sarađuje sa Međunarodnim sudom znatno šira od obaveze da se uhapse preostali optuženi i izrazio svoje razočaranje zbog toga što Srbija nije ostvarila odgovarajuću i revnosnu saradnju prilikom uručenja poziva za svedočenje jednom od ključnih svedoka u jednom od aktuelnih suđenja pred Međunarodnim sudom.  

Na kraju, predsednik se dotakao pitanja nasleđa Međunarodnog suda. Osim nastavka diskusije sa članovima Radne grupe Saveta bezbednosti, predsednik je stavio akcenat na dva ključna projekta koje je Međunarodni sud započeo sa dve spoljne institucije: prvi je sa Međuregionalnim institutom Ujedinjenih nacija za istraživanje zločina i pravde (UNICRI), i ima za cilj sakupljanje preporučenih procedura Međunarodnog suda, a drugi sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS), radi ocene učinka outreach aktivnosti Međunarodnog suda i programa obuke sa ciljem da se identifikuju preporučene procedure i sagleda šta još treba uraditi da bi se obezbedio trajni učinak.

Predsednik je zahvalio Savetu bezbednosti na njegovoj podršci i pozvao Savet da nastavi podršku ne samo Međunarodom sudu, već i nacionalnim pravosuđima, koja imaju ključnu ulogu u obezbeđivanju ustaljivanja vladavine prava u društvima bivše Jugoslavije. 

                                                                                                                     * * *

Celokupni izveštaj o strategiji okončanja rada Međunarodnog sudase nalazi na internet stranici Međunarodnog suda na:

na engleskom: http://www.icty.org/x/file/About/Reports%20and%20Publications/CompletionStrategy/completion_strategy_14may2008_en.pdf

na francuskom: http://www.icty.org/x/file/About/Reports%20and%20Publications/CompletionStrategy/completion_strategy_14may2008_fr.pdf

 *****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-5343; 512-5356 - Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org