Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Obraćanje predsednika Robinsona Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija

Saopštenje za javnost
MEĐUNARODNI SUD
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Hag, 4. juni 2009.
NJ/MOW/1320t


Obraćanje predsednika Robinsona Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija


Sudija Patrick Robinson, predsednik MKSJ

Tokom današnjeg obraćanja Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija predsednik Međunarodnog suda, sudija Patrick Robinson, istakao je, u sklopu svog izveštaja o statusu Strategije okončanja rada Međunarodnog suda, uspehe koje je ova institucija postigla i glavne izazove koji pred njom stoje.

Predsednik je obavestio Savet bezbednosti da je tokom proteklih šest meseci Međunarodni sud nastavio da usmerava svoje napore na okončanje svog rada što ekspeditivnije moguće. Izrečene su tri drugostepene presude, a sedam suđenja je vođeno istovremeno u tri sudnice. Od preostalih predmeta u kojima postupci predstoje, suđenje dvojici optuženih, Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću upravo je počelo, a suđenje Radovanu Karadžiću treba da počne krajem avgusta 2009. godine. Suđenja u predmetu protiv Zdravka Tolimira i u predmetu protiv Miće Stanišića i Stojana Župljanina treba da počnu u septembru 2009. Predsednik je obavestio Savet bezbednosti da trenutne procene ukazuju na to da će sva suđenja, sem tri, biti okončana u 2010. godini, još dva u 2011, a poslednje suđenje, u predmetu protiv Radovana Karadžića, početkom 2012. godine.

Predsednik je, međutim, naglasio da i dalje postoji jedna ozbiljna prepreka: nastavak skrivanja od pravde Ratka Mladića i Gorana Hadžića. Upozorio je da, ukoliko ova dvojica ne budu izvedeni pred lice pravde, to bi ostavilo mrlju na istorijskom doprinosu Saveta bezbednosti izgradnji mira u bivšoj Jugoslaviji. 

Predsednik je izneo zajednički predlog MKSJ i MKSR za premeštanje sudija u Žalbeno veće, kako bi mogli da se izbore s očekivanim povećanjem broja žalbenih postupaka u narednim godinama, s obzirom da se sve više prvostepenih postupaka privodi kraju. Predsednik je takođe naglasio da je produženje mandata stalnih sudija u pretresnim većima i Žalbenom veću, kao i ad litem sudija, neophodno kako bi Međunarodni sud okončao svoj rad. Predsednik je sugerisao da bi države s visoko razvijenim pravosudnim sistemima mogle učiniti veći napor da prihvate jedan ograničen broj predmeta prosleđenih u skladu s pravilom 11bis i da bi Međunarodni sud, uz odobrenje Saveta bezbednosti, mogao ponovo da pokuša da prosledi jedan veliki predmet nekoj evropskoj državi. Na kraju, predsednik je izvestio da su velike fluktuacije zaposlenih u Službi za konferencijske i jezičke usluge povremeno uticale na brzinu vođenja postupaka i da to pitanje mora uskoro biti rešeno.

Što se tiče pitanja zadržavanja osoblja, predsednik je izvestio da je u poslednjih šest meseci Međunarodni sud izgubio 94 zaposlena, što je u proseku praktično 16 ljudi mesečno. Pozvao je države članice Saveta bezbednosti da deluju dalekosežno, kako bi sada mogle biti sprovedene konkretne mere da se zadrži osoblje Međunarodnog suda, koje ima jedinstvene kvalifikacije.

Predsednik je takođe napomenuo negativan uticaj na ekspeditivnost vođenja postupaka koji vrše ljudi koji pokušavaju da ometaju sprovođenje pravde, navodeći suđenje Vojislavu Šešelju kao primer. Izvestio je Savet bezbednosti da je oformljena radna grupa koja treba da ispita mere kojima bi se, bez usporavanja suđenja, moglo izaći na kraj s nepoštovanjem suda, a nalazi ove radne grupe će uskoro biti podneseni. 

Predsednik je zahvalio Radnoj grupi Saveta bezbednosti za ad hoc međunarodne sudove i Službi pravnog zastupnika Ujedinjenih nacija na njihovom radu na rezidualnom mehanizmu. Predsednik je pozvao Savet bezbednosti da obezbedi da njegove odluke koje se tiču rezidualnih funkcija Međunarodnog suda osiguraju dugoročni integritet njegovog rada.

Predsednik je takođe ukazao da, iako su primarni fokus Međunarodnog suda bili prvostepeni i drugostepeni postupci, Međunarodni sud je vredno radio na jačanju nadležnih nacionalnih pravosudnih sistema u bivšoj Jugoslaviji u skladu sa smernicama dobijenim od Saveta bezbednosti sadržanim u rezolucijama 1503 i 1534. Mnogi konkretni koraci su inicirani i uspešno obavljeni, poput objavljivanja priručnika u kojem su sakupljena iskustva Međunarodnog suda radi korišćenja u nacionalnim insitucijama koje vode postupke za ratne zločine. Zajedno s partnerskim organizacijama, Međunarodni sud planira sprovođenje daljnjih prioriteta u izgradnji kapaciteta koji su identfikovani u direktnim konsultacijama s kolegama iz bivše Jugoslavije.  

Završavajući svoje izlaganje, predsednik je obavestio Savet bezbednosti da će u skoroj budućnosti predmeti pred Međunarodnim sudom biti okončani, ukoliko Savet bezbednosti omogući da Međunarodni sud dobije dovoljne resurse kako bi završio svoj rad ekspeditivno i pravično, i pod uslovom da se odmah usvoje dovoljne poticajne mere da se osoblje zadrži. 

Predsednik i tužilac Savetu bezbednosti podnose svoje procene napretka učinjenog ka ispunjenju Strategije okončanja rada Međunarodnog suda u skladu s rezolucijom 1534. Ovi izveštaji, koji se podnose svakih šest meseci, izlažu mere koje su preduzete i koje tek treba preduzeti kako bi se ispunili ciljevi, uključujući i prosleđivanje predmeta nadležnim nacionalnim pravosuđima.

Osim toga, predsednik podnosi godišnji izveštaj Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija i Generalnoj skupštini. Ovim izveštajima, koji se obično podnose u novembru, obuhvaćen je dvanaestomesečni period od 1. avgusta do 31. jula i oni sadrže pregled aktivnosti  svih tela Međunarodnog suda.

Od svog osnivanja pre 15 godina Međunarodni sud je podigao optužnice protiv 161 lica za zločine počinjene na području bivše Jugoslavije. Postupci protiv 120 lica su okončani.  Uz postupke protiv 39 optuženih koji su u toku, samo dvojica optuženih su još uvek u bekstvu i čeka se na njihovo hapšenje – Ratko Mladić i Goran Hadžić.

*****

Celokupni tekst govora predsednika je dostupan na engleskom i francuskom jeziku:

Engleski: http://www.icty.org/x/file/press/pr_attachments/pr1320e_annex.pdf

Francuski: http://www.icty.org/x/file/press/pr_attachments/pr1320f_annex.pdf

Najnoviji izveštaj o Strategiji okončanja rada Međunarodnog suda na engleskom i francuskom jeziku je dostupan na:

Engleski: http://www.icty.org/x/file/About/Reports%20and%20Publications/CompletionStrategy/completion_strategy_18may2009_en.pdf

Francuski: http://www.icty.org/x/file/About/Reports%20and%20Publications/CompletionStrategy/completion_strategy_18may2009_fr.pdf*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355
- Elektronska pošta: press [at] icty.org