Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Obraćanje Predsednika suda Fausta Pocara Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija

Obraćanje Predsednika suda Fausta Pocara Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
PREDSEDNIK

Hag, 11. decembar 2007.

FP/1203tOBRAĆANJE PREDSEDNIKA SUDA FAUSTA POCARA SAVETU BEZBEDNOSTI
UJEDINJENIH NACIJA
U svojoj izjavi Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija od 10. decembra 2007. o predstavljanju osmog izveštaja o Strategiji okončanja rada Međunarodnog suda, predsednik Suda Fausto Pocar naglasio je dodatna poboljšanja efikasnosti rada Međunarodnog suda tokom perioda obuhvaćenog ovim izveštajem.  On je takođe zatražio od Saveta bezbednosti da obnovi svoju podršku misiji Međunarodnog suda i uspešnom okončanju njegovog rada.


Predsednik Pocar je napomenuo da je Međunarodni sud povećao svoju efikasnost prevazilazeći sva realna očekivanja. Trenutne statistike pokazuju da su od 161 optuženog pred Međunarodnim sudom, pretresna i žalbena faza postupka okončane za njih 111, dok je preostalo 50 optuženih čiji predmeti tek treba da budu okončani, uključujući četiri optužena u bekstvu, osam optuženih čije žalbe su u postupku, 27 čiji su pretresni postupci u toku i 11 u pretpretresnoj fazi. Tri pretresna veća su uspela i da povećaju obim rada, i trenutno vode osam predmeta u fazi pretresa. Predsednik suda je dodao da je produktivnost Žalbenog veća izvanredna, sa donesenih 235 pismenih odluka i 15 presuda, uključujući četiri žalbe na odluke o prosleđivanju ili ponovnom razmatranju. Predsednik suda je dodao da se takva efikasnost delom može pripisati sprovođenju raznih mera usvojenih radi ubrzavanja pretresnih i žalbenih postupaka kao i nedavno usvojenim dodatnim izmenama Pravilnika o postupku i dokazima da bi se dalje pojednostavili pretresni i žalbeni postupci.


 Rezimirajući, predsednik je napomenuo da je preostalo samo 11 optuženih u sedam predmeta koji čekaju suđenje pred Međunarodnim sudom i da je ovo povećanje od dva optužena prouzrokovano hapšenjem dva optužena, Zdravka Tolimira i Vlastimira Đorđevića, kao i odlukom Žalbenog veća da poništi odluku o prosleđivanju predmeta Milana Lukića po pravilu 11bis, što je dovelo do odluke da se i predmet saoptuženog, Sredoja Lukića zadrži na Međunarodnom sudu. Predsednik suda je dodao da se procenjuje da će pretresni postupci za dvojicu nedavno prispelih optuženih biti okončani početkom 2010. godine, a da bi po svim žalbama i dalje trebalo da bude rešeno tokom 2011. godine.


Predsednik suda je naglasio da efikasnost bez presedana Međunarodnog suda ne bi mogla biti postignuta bez potpune posvećenosti svih sudija i osoblja Međunarodnog suda. Predsednik Pocar je posebno naglasio važnost zadržavanja sudija Međunarodnog suda da bi se ispunili ciljevi strategije okončanja rada Međunarodnog suda. On je upozorio na to da ukoliko pitanje sudijskih penzija ne bude pozitivno rešeno, neki od najiskusnijih sudija će biti primorani da napuste Međunarodni sud da bi ostvarili prava na penziju u svojim nacionalnim jurisdikcijama. U tom smislu, predsednik Pocar je zahtevao od Saveta bezbednosti i država članica Ujedninjenih nacija da podrže Međunarodni sud u njegovim naporima da pruži dovoljno podsticaja kako bi u što većoj meri obezbedio da najbolje osoblje nastavi rad do okončanja rada Međunarodnog suda.


Osvrnuvši se na partnerstvo Međunarodnog suda sa nacionalnim sudovima, predsednik Pocar je izvestio da je procedura prosleđivanja predmeta imala značajan efekat na obim rada Međunarodnog suda i podvukao je važnost kontinuirane pomoći međunarodne zajednice u izgradnji kapaciteta pravosudnih institucija u regionu bivše Jugoslavije. Predsednik suda je takođe napomenuo da je neposredna saradnja Međunarodnog suda sa nacionalnim sudovima dodatno učvršćena nedavnom izmenom Pravila 75 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda, koje omogućuje sudskim vlastima iz drugih jurisdikcija ili stranama ovlašćenim od strane odgovarajuće sudske vlasti, da od Međunarodnog suda neposredno traže pristup poverljivim materijalima.


            Predsednik se dalje osvrnuo na pitanje saradnje država sa Međunarodnim sudom, napomenuvši da iako je nedavno hapšenje dva optužena pozitivan razvoj događaja, i dalje postoji velika zabrinutost zbog neuspeha da budu uhapšena i prebačena preostala četiri optužena u bekstvu, naime, Radovan Karadžić, Ratko Mladić, Stojan Župljanin i Goran Hadžić


            Upoznavši Savet bezbednosti sa rezidualnim mehanizmima Međunarodnog suda, predsednik Pocar je napomenuo da su Međunarodni sud i MKSR podneli završni izveštaj po ovom pitanju Službi za pravne poslove Ujedinjenih nacija u septembru 2007. godine i da se razgovori sa Radnom grupom Saveta bezbednosti za ad hoc međunarodne sudove nastavljaju.


Presednik suda je na kraju podvukao da je opredeljenje Međunarodnog suda ostalo nepokolebljivo a da je do pomaka u prethodnim projekcijama strategije okončanja rada Međunarodnog suda došlo iz razloga van kontrole Međunarodnog suda, to jest, kasnog hapšenja dvojice optuženih koji su nedavno prebačeni na Međunarodni sud. U tom smislu, Predsednik je podsetio da je već u nekoliko navrata zahtevao od Saveta bezbednosti da preduzme mere radi hitnog hapšenja preostalih optuženih u bekstvu i pritom upozoravao da bi bilo kakva odlaganja ozbiljno ugrozila sposobnost Međunarodnog suda da ispuni rokove strategije okončanja svog rada. U cilju da se uticaj kasnih hapšenja na projektovane rokove okončanja rada svede na što manju meru, i da bi se održao isti nivo produktivnosti tokom većeg dela 2008. i 2009. godine, predsednik je upoznao Savet bezbednosti sa dva moguća pristupa ovom problemu. Prva mogućnost bi bila da se produži predviđeni mandat aktuelnih ad litem sudija. Kao druga mogućnost pomenuto je postavljanje novih ad litem sudija, što bi privremeno povećao njihov broj na dvanaest.  


Konačno, predsednik je naglasio da je Međunarodni sud jasno pokazao da pravda može biti efikasna bez žrtvovanja standarda proceduralne ispravnosti i pozvao Savet bezbednosti da obnovi svoju podršku misiji Međunarodnog suda i uspešnom okončanju njegovog rada.


* * *


 


Integralni tekst govora predsednika Suda možete pronaći na internet stranici Međunarodnog suda:


Na engleskom:  http://www.un.org/icty/pressreal/2007/pr1203e-pres.htm

Na francuskom: http://www.un.org/icty/pressreal/2007/pr1203f-pres.htm


 


Integralni izveštaj o proceni strategije okončanja rada Međunarodnog suda možete pronaći na internet stranici Međunarodnog suda:


Na engleskom: http://www.un.org/icty/publications-e/index.htm

Na francuskom: http://www.un.org/icty/publications-f/index.htm