Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Obraćanje predsjednika Merona Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST PREDSJEDNIK

(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)

Haag, 15. oktobar 2012.
VE/MOW/PR1520t
 

Obraćanje predsjednika Merona Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija

  Sudija Theodor Meron, predsednik MKSJ

Predsjednik Meron danas je prezentirao devetnaesti godišnji izvještaj Međunarodnog suda Generalnoj skupštini UN-a. U svom prvom obraćanju Skupštini otkako je preuzeo funkciju predsjednika u novembru 2011., predsjednik Meron je izvijestio o koracima preduzetim u provođenju strategije okončanja rada Međunarodnog suda i zahvalio državama članicama na njihovoj značajnoj podršci u proteklim godinama.  

Prezentirajući državama članicama pregled ogromnog napretka koji je postignut u sudskim postupcima, predsjednik je objasnio da “se u narednih 12 mjeseci očekuje da će sva suđenja, osim onih optuženima koji su kasno uhapšeni, biti okončana i da će najveći dio rada Međunarodnog suda počivati na žalbenim postupcima”. Prema riječima predsjednika, većina žalbenih postupaka će biti okončana do decembra 2014.

Predsjednik je ipak naveo razne izazove sa kojima se suočava Međunarodni sud u pokušaju da ekspeditivno okonča svoj rad, naglasivši da je “predviđanje trajanja postupaka na Međunarodnom sudu umjetnost, a ne nauka”. Predsjednik je istakao različite faktore koji nepovoljno utiču na okončanje rada Međunarodnog suda, uključujući inherentnu složenost međunarodnih postupaka i gubitak iskusnog osoblja. Predsjednik Meron je državama članicama iznio uvjeravanja o nepokolebljivoj predanosti Međunarodnog suda da svoj rad okonča na ekspeditivan način uz puno poštovanje prava optuženih na zakonit postupak i dužnu brigu o zaštiti žrtava i svjedoka.

Predsjednik je zatim govorio o predstojećoj 20. godišnjici osnivanja Međunarodnog suda, koja će se obilježiti u maju 2013., i iskoristio priliku da se osvrne na dostignuća Međunarodnog suda. Pozivajući se na “priču o uspjehu” Međunarodnog suda, predsjednik Meron je podvukao dubok uticaj koji je Međunarodni sud imao na sliku međunarodnog krivičnog pravosuđa:

Tokom protekle skoro dvije decenije svog postojanja Međunarodni sud je  dokazao da je međunarodna krivična pravda moguća i provodiva; osvijetlio je put mnoštvu novih međunarodnih sudova i bio je predvodnik stvaranja okvira onoga što u suštini predstavlja novi svjetski poredak — svjetski poredak u kom se svi navodni počinitelji teških kršenja ljudskih prava u jednom oružanom sukobu mogu smatrati odgovornim za svoje postupke, i svjetski poredak u kom pitanje nije da li će oni biti pozvani na odgovornost, već kada i gdje”.

Opisujući najveća dostignuća Međunarodnog suda, predsjednik je naglasio uticaj Međunarodnog suda na razvoj međunarodnog humanitarnog prava, naročito u pogledu zločina seksualnog nasilja. Takođe je govorio o vodećoj ulozi koju je Međunarodni sud imao u utvrđivanju da funkcionalni imunitet nije prepreka da se za međunarodne zločine krivično gone najviše vođe. Predsjednik Meron je podvukao doprinos Međunarodnog suda međunarodnom krivično-procesnom i dokaznom pravu, konstatujući da korpus proceduralnog prava koji je stvorio Međunarodni sud “omogućava ne samo ekspeditivna suđenja, već i suđenja u skladu s najvišim međunarodnim standardima zakonitog postupka i uz dužno poštovanje ljudskog dostojanstva optuženih”.

Predsjednik Meron je takođe naglasio uticaj koji Međunarodni sud ima na razvoj pravnih sistema u državama bivše Jugoslavije i njegov doprinos izgradnji kapaciteta ovih država kako bi preuzele vlasništvo nad predmetima u vezi s ratnim zločinima.

Na kraju svog obraćanja Generalnoj skupštini, predsjednik je potvrdio da je uspjeh Međunarodnog suda isto tako i uspjeh država članica. Zahvalio im se na istrajnoj vjeri u rad Međunarodnog suda: “Bez značajne podrške koje države članice već dugo pružaju Međunarodnom sudu ništa od ovoga što smo postigli ne bi bilo moguće.

 

*****

Cjelokupan tekst predsjednikova govora I Godišnji izvještaj (na engleskom)

Sve izjave i govori čelnih ljudi MKSJ-a I Svi godišnji izvještaji

*****

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356; - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Facebooku, Twitteru i Youtubeu