Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Obraćanje Predsjednika Pocara Savjetu bezbjednosti

Obraćanje Predsjednika Pocara Savjetu bezbjednosti

Saopštenje za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
PREDSJEDNIK

Haag, 15. decembar 2006.

FP/MOW/1136t

OBRAĆANJE PREDSJEDNIKA POCARA SAVJETU BEZBJEDNOSTIObrativši se danas Savjetu bezbjednosti kako bi pružio nove informacije o provedbi mandata Međunarodnog suda i strategiji okončanja rada u periodu od svog zadnjeg izvještaja u junu 2006., predsjednik Fausto Pocar je izjavio da su posljednjih šest mjeseci bili jedan od najproduktivnijih perioda u historiji Međunarodnog suda, ako ne i najproduktivniji, usprkos ogromnim poteškoćama koje su zahtijevale brzu reakciju i prilagođavanje promjenama.


U svom govoru predsjednik Pocar je primijetio da su kao rezultat značajne reorganizacije sudskih vijeća i efikasnog vođenja pretpretresnih postupaka, na Međunarodnom sudu dva preostala suđenja većem broju optuženih počela šest mjeseci prije nego što je planirano. Predsjednik je izrazio posebno zadovoljstvo time što su Pretresna vijeća u jednom trenutku tokom perioda o kojem je podnio izvještaj mogla simultano suditi rekordnom broju od 25 optuženih u šest postupaka. Takođe je obavijestio Savjet da će zahvaljujući fleksibilnosti i predanosti sudija Međunarodnog suda, kao i saradnji strana u postupku i Sekretarijata, čak i sedmo suđenje započeti početkom januara 2007. Nadalje je napomenuo da je Žalbeno vijeće u ovoj kalendarskoj godini zaključilo 8 postupaka protiv 11 optuženih, čime je ova godina postala najproduktivnija u historiji Žalbenog vijeća. Navodeći sve manji broj predmeta kao dokaz napora Međunarodnog suda koji zaslužuju svaku pohvalu, predsjednik je podsjetio na to da su od 161 osobe optužene pred Međunarodnim postupci protiv njih 100 zaključeni, a u većini preostalih predmeta trenutno je u toku suđenje ili žalbeni postupak. Predsjednik je naglasio da za Međunarodni sud efikasno okončanje suđenja i žalbenih postupaka nije samo pitanje datuma Strategije okončanja rada, već pitanje poštovanja osnovnih standarda ljudskih prava i propisano vođenog postupka.


Predsjednik Pocar je takođe iskoristio priliku da obavijesti Savjet bezbjednosti o rješenju situacije optuženog Vojislava Šešelja, koji je u Pritvorskoj jedinici Međunarodnog suda odbijao hranu I lijekove više sedmica. Predsjednik je rekao da je 8. decembra 2006., nakon odluka koje su donijeli Sekretarijat i Žalbeno vijeće, a koje su se bavile nekim od njegovih zahtjeva, g. Šešelj prestao odbijati hranu. Nakon oporavka u holandskoj bolnici gdje je bio smješten po nalogu predsjednika Suda, Šešelj je vraćen u Pritvorsku jedinicu. Predsjednik je naglasio da je cijeli taj period pomno pratio situaciju, a Međunarodni sud je o njoj u potpunosti izvještavao međunarodnu zajednicu. Međunarodni sud je u svakom trenutku imao na raspolaganju sve proceduralne garancije kako bi na primjeren način pristupio toj situaciji i one su dobro funkcionisale.


Govoreći o postepenim mjerama koje je Međunarodni sud preduzeo radi provođenja Strategije okončanja rada, predsjednik Pocar je istaknuo proaktivnu ulogu pretpretresnih sudija u pripremi predmeta za suđenje, kao i usvajanje dva nova pravila, 92ter i 92quater Pravilnika o postupku i dokazima. Nadalje je izvijestio da Tužilaštvo pozitivno reaguje na uputstva Pretresnih vijeća u vezi sa smanjenjem opsega optužnica na osnovu izmjene pravila 73bis koja je usvojena ranije ove godine. Pored toga, Pretresna vijeća rade sa svim stranama na tome da se postupci fokusiraju, među ostalim namećući stroge vremenske rokove za izvođenje dokaza kao i ograničavajući količinu dokaza koja može biti izvedena. Predsjednik je pohvalio neprocjenjiv doprinos sudija ad litem i predanog osoblja Suda u ostvarivanju ciljeva Strategije okončanja rada i naglasio važnost zadržavanja visoko kvalificiranog osoblja sve do samog kraja rada Međunarodnog suda..


Što se tiče saradnje Međunarodnog suda s bivšom Jugoslavijom, predsjednik je dao sažetak daljnjeg rada Suda na prosljeđivanju predmeta optuženih nižeg i srednjeg ranga nacionalnim sudovima, kao i na promatranju domaćih suđenja kako bi se obezbjedilo da zadovoljavaju zahtjeve najviših standarda propisano vođenog postupka. Nakon što je istaknuo inicijative izgradnje kapaciteta i vladavine prava koje je Međunarodni sud preduzeo u regiji, predsjednik Pocar je pozvao Savjet bezbjednosti i međunarodnu zajednicu u cjelini da zaštite dosadašnja postignuća Međunarodnog suda radi obezbjeđivanja stabilnosti i pomirenja.


Na kraju, predsjednik je potvrdio da će suđenja biti završena najkasnije 2009. i da se očekuje da svi žalbeni postupci budu završeni u roku od dvije godine nakon završetka suđenja. Istaknuo je više ključnih faktora koji će utjecati na taj vremenski okvir, prije svega, uspješnost suđenja u predmetima s većim brojem optuženih i presudno pitanje šestorice dugogodišnjih bjegunaca, posebno Ratka Mladića i Radovana Karadžića. Kao i u prijašnjim izvještajima, predsjednik je izrazio ozbiljnu zabrinutost u vezi s tim što Međunarodni sud cijelu deceniju poziva na njihovo hapšenje bez rezultata.


Predsjednik Pocar je završio svoje obraćanje naglasivši da će se Međunarodni sud zalagati da ispuni ciljeve Strategije okončanja rada održavajući najviše standarde propisanog postupka, te je pozvao zemlje članice Savjeta da pruže punu podršku Međunarodnom sudu i u zadnjih godinama njegovog mandata. "Historijski posao Međunarodnog suda moramo zajedno privesti kraju u ime međunarodne pravde, trajne borbe protiv nekažnjivosti i promocije međunarodnog mira i sigurnosti."


Današnje obraćanje predsjednika Pocara je sažetak pismenog izvještaja o statusu Strategije okončanja rada koji se dvaput godišnje podnosi Savjetu bezbjednosti. Današnja ocjena se odnosi na period od juna do novembra 2006. To je šesti izvještaj podnesen u skladu s rezolucijom Savjeta bezbjednosti br. 1534 iz marta 2004. Predsjednikovi prijašnji izvještaji Savjetu bezbjednosti su dostupni na Internet stranici Međunarodnog suda.


* * *


Integralni tekst predsjednikovog govora je dostupan na sljedećoj adresi:

Na engleskom: http://www.un.org/icty/pressreal/2006/p1136e-annex.htm

Na francuskom: http://www.un.org/icty/pressreal/2006/p1136f-annex.htm