Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Obraćanje predsjednika Pocara Savjetu bezbjednosti

Obraćanje predsjednika Pocara Savjetu bezbjednosti

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
PREDSJEDNIK

Haag , 18. jun 2007

FP/OTP/1165t


 


OBRAĆANJE PREDSJEDNIKA POCARA SAVJETU BEZBJEDNOSTI


 


U svom današnjem obraćanju Savjetu bezbjednosti UN-a povodom predstavljanja sedmog izvještaja Međunarodnog suda o provođenju strategije okončanja rada, predsjednik Fausto Pocar je istakao daljnje povećanje efikasnosti rada sudskih vijeća. Takođe je izrazio zadovoljstvo zbog toga što su bosanske vlasti uhapsile bjegunca Zdravka Tolimira, glavnog pomoćnika Ratka Mladića, komandanta bosanskih Srba u sukobu u Bosni i Hercegovini.


Predsjednik Pocar je primijetio da su tri pretresna vijeća Međunarodnog suda nastavila da rade punim kapacitetom i da je sedmo suđenje počelo početkom januara 2007., što je prvi put u istoriji ovog suda da se suđenja vođe istovremeno u sedam predmeta. Ukazao je na to da su u razdoblju na koje se odnosi izvještaj vođena suđenja u osam predmeta, uključujući i tri nova suđenja, kao i suđenja u tri predmeta s većim brojem optuženih koja obuhvataju ukupno 19 optuženih. Sudije su zasjedale i u jednom predmetu vezanom za nepoštivanje Suda i u tri predmeta u kojima je podnesen zahtjev za prosljeđivanje u skladu s pravilom 11bis Pravilnika o postupku i dokazima (Pravilnik). Nadalje, sudije su vodile u 12 postupaka u pretpretresnoj fazi, što je rezultiralo donošenjem 146 pisanih odluka i 12 usmenih odluka.


Predsjednik je naglasio da su dostignuća u pogledu povećanja efikasnosti u velikoj mjeri bila moguća zbog toga što je Međunarodni sud usvojio veliki broj izmjena i dopuna Pravilnika, kao i da su sve te izmjene predočene u posljednjim izvještajima Savjetu jasno ispunile svoju namjeravanu svrhu. Prema tome, u razdoblju na koje se odnosi izvještaj, Pravilo 73bis, koje je usvojeno u maju 2006., primijenjeno je u pet predmeta da se od Tužilaštva zatraži ili mu se naloži da smanji obim optužnice. Slično tome, pravilo 92ter usvojeno u septembru 2006., koje pretresnim vijećima daje ovlaštenje da u određenim okolnostima uzmu u obzir pismene izjave i transkripte svjedočenja svjedoka umjesto usmenog svjedočenja, omogućilo je značajnu uštedu sudskog vremena u dva predmeta sa velikim brojem optuženih.


Predsjednik Pocar je takođe obavijestio Savjet da je od njegovog posljednjeg izvještaja Žalbeno vijeće učinilo još veće korake u smislu produktivnosti i donijelo rekordnih sedam presuda u proteklih šest mjeseci, donijevši 114 pisanih odluka, uključujući 12 interlokutornih žalbi; jednu odluku o prosljeđivanju; 79 odluka u predžalbenim postupcima; jednu odluku o nepoštivanju suda; tri odluke o preispitivanju ili ponovnom razmatranju, te 18 drugih odluka. Predsjednik Pocar je izjavio da su takav rezultat omogućile izmjene i dopune Pravilnika koje je predložila Radna grupa za ubrzanje žalbenih postupaka, koje su, između ostalog, dovele do skraćenja rokova za podnošenje žalbi, izbjegavanja repetitivnih podnesaka, ubrzavanja donošenja odluka po žalbi većom upotrebom pisanih u odnosu na usmene podneske i proširenja uloge predžalbenih sudija. Predsjednik Pocar je istakao svoje uvjerenje da će, po okončanju posljednjih suđenja, sudije pretresnih vijeća biti na raspolaganju da rješavaju u žalbenim postupcima i omoguće uredan završetak rada Žalbenog vijeća.


Predsjednik je odao priznanje opredijeljenosti predanost sudija Međunarodnog suda, uključujući i sudije ad litem, da sudske postupke vode ekspeditivno, imajući u isto vrijeme imaju na umu svoju dužnost da osiguraju pravično vođenje postupaka i puno poštivanje prava optuženih. Naročito je spomenuo i predanost stručnog i kvalifikovanog osoblja Međunarodnog suda i pozvao Savjet i države članice da ne podcjenjuju važnost zadržavanja talentovanih sudija i osoblja.


Što se tiče partnerstva između Međunarodnog suda i bivše Jugoslavije, predsjednik je Savjetu iznio najnovije informacije o napretku u prosljeđivanju predmeta optuženih srednjeg i nižeg ranga nacionalnim sudovima, kao i o praćenju domaćih suđenja. Navodeći uticaj koji mehanizam prosljeđivanja ima na cjelokupan posao Međunarodnog suda, predsjednik je ipak izrazio zabrinutost u vezi s predmetom Radovana Stankovića, koji je u maju 2007. pobjegao iz zatvora u Bosni, nakon što ga je Državni sud Bosne i Hercegovine osudio na 20 godina zatvora, kao i zbog zastoja u suđenju u predmetima protiv dvojice optuženih koje je Međunarodni sud proslijedio Hrvatskoj u septembru 2005. Predsjednik je takođe ponovio da je važno da se postojeće opredjeljenje međunarodne zajednice da podrži razvoj kapaciteta pravosudnih institucija na području bivše Jugoslavije održi i ojača.


Na kraju, predsjednik je potvrdio opredjeljenje Međunarodnog suda da učini sve u svojoj moći da provede Strategiju okončanja rada, da nastavi tražiti nove mjere efikasnosti i da neumorno radi na okončanju postupaka pred Međunarodnim sudom, uz puno poštovanje standarda propisno vođenog suđenja. Apelirao je na države članice da nastave da pružaju punu podršku Međunarodnom sudu do kraja njegovog mandata i takođe pozvao države da učine sve što je u njihovoj moći da omoguće da preostalih pet bjegunaca, naročito Radovan Karadžić i Ratko Mladić, budu odmah uhapšeni.


*****


Integralan tekst predsjednikovog govora je dostupan na Internet stranici Međunarodnog suda


 


Cijeli govor Predsjednika možete naći na internet stranici suda:http://www.un.org/icty/bhs/latest/press/p1166-t-annex.htm


 


Na engleskom: : http://www.un.org/icty/pressreal/2007/pr1165e-annex.htm


Na francuskom: http://www.un.org/icty/pressreal/2007/pr1165f-annex.htm