Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Obraćanje tužioca Brammertza Savetu bezbednosti Ujednjenih nacija

Saopštenje za javnost
TUŽILAŠTVO
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
 

Hag, 12. decembar 2008.
OK/PR1295t


Obraćanje tužioca Brammertza Savetu bezbednosti Ujednjenih nacija


Tužilac Serge Brammertz danas se obratio Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija i podneo svoj izveštaj o napretku u ispunjenju strategije okončanja rada Međunarodnog suda.

U svom obraćanju, tužilac se usredsredio na aktuelne sudske postupke, saradnju država članica, saradnju sa tužilaštvima u državama bivše Jugoslavije i organizaciona pitanja.

U pogledu sudskih postupaka, tužilac Brammertz je u kratkim crtama izložio napore tužilaštva da izvede obimne i kompleksne postupke protiv visokih političkih i vojnih rukovodilaca na efikasniji i ekspeditivniji način. Tužilac je naglasio veliku važnost zaštite svedoka koji svedoče pred Međunarodnim sudom, u svetlu zabrinutosti zbog uticanja na svedoke. U tom pogledu je zatražio podršku država u kojima ovi svedoci imaju prebivalište.

Osvrćući se na pitanje saradnje država članica, tužilac Brammertz je rekao da ona “ostaje i dalje kritična na nekoliko polja: pristupa arhivama i dostupnosti dokumenata, dostupnosti svedoka i njihovoj zaštiti, potrazi, hapšenju i prebacivanju preostalih optuženih koji su u bekstvu.”

Tužilac je izjavio da je Bosna i Hercegovina nastavila da omogućuje pristup arhivama i dostavlja zatražene dokumente. On je izrazio nadu da se aktuelne unutrašnje političke i intitucionalne poteškoće neće negativno odraziti na saradnju. Tužilac je takođe dao podstrek lokalnim vlastima da usvoje proaktivan pristup protiv onih koji optuženima u bekstvu pružaju podršku u izbegavanju pravde.

Tužilac Brammertz je nakon toga obavestio Savet bezbednosti da je Hrvatska odgovorila na većinu zahteva za pomoć koje je uputilo Tužilaštvo. Ipak, Tužilaštvo i dalje zahteva pristup važnim materijalima u predmetu Gotovina. Naglasio je da je “s obzirom da je suđenje u toku, od presudne važnosti da preostali zatraženi dokumenti budu odmah dostavljeni”.

Tužilac je izjavio da je saradnja Srbije sa Tužilaštvom znatno poboljšana od podnošenja prethodnog izveštaja. Pohvalivši vlasti Srbije za hapšenja Stojana Župljanina i Radovana Karadžića, tužilac je izjavio “da su ona bila rezultat unapređenja efikasnosti vođstva i koordinacije između političkih i pravosudnih tela i bezbednosnih službi”. Tužilac Brammertz je, međutim, napomenuo da Tužilaštvo i dalje traži pristup određenim ključnim vojnim dokumentima.

Tužilac se nakon toga osvrnuo na “najkritičniju sferu saradnje… hapšenje optuženih koji su u bekstvu”, izjavivši da su planiranje i koordinacija rada različitih bezbednosnih službi unapređeni i da se vode proaktivnije, sveobuhvatnije i šire akcije koje imaju za cilj hapšenje Ratka Mladića i Gorana Hadžića. Tužilac je zaključio rekavši da “ukoliko trenutni operativni planovi budu uspešno primenjeni, analitički kapacitet unapređen, a neophodna politička podrška bude održana, dodatni pozitivni rezultati mogu biti postignuti.”

Što se tiče saradnje s pravosudnim telima u bivšoj Jugoslaviji, tužilac Brammertz je izjavio da Tužilaštvo nastavlja da pruža podršku naporima da se učvrsti kapacitet ovih pravosuđa da se bave predmetima za ratne zločine na nacionalnom nivou. Tužilac posebno podržava međunarodne i nacionalne napore na ojačavanju Specijalnog odeljenja za ratne zločine pri Tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Takođe je napomenuo da postoji opasnost da mnogi počinioci ratnih zločina počinjenih početkom 1990-tih godina u bivšoj Jugoslaviji nižeg i srednjeg ranga izbegnu pravdu zbog trenutnih prepreka koje sprečavaju ekstradiciju sopstvenih građana i pravnih barijera koje sprečavaju međusobno prosleđivanje predmeta za ratne zločine među državama u regionu. Ovim pitanjima bi hitno trebalo da se pozabave sve vlasti koje su zainteresovane da se ovaj procep nekažnjivosti zatvori.

Osvrćući se na organizaciona pitanja, tužilac je zatražio podršku u merama neophodnim da bi se zadržalo osoblje neophodno za okončanje svih postupaka.

Tužilac je svoje obraćanje Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija zaključio zahtevajući nastavak podrške ove organizacije kako bi Međunarodni sud uspešno mogao da ispuni svoj mandat.

*****


Celokupni tekst obraćanja tužioca dostupan je na internet stranici Međunarodnog suda
na engleskom i francuskom*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355
- Elektronska pošta: press [at] icty.org