Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Obraćanje tužioca Brammertza Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
TUŽILAC
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument)
 

Haag, 7. decembar 2011.
FS/OTP/1466t


Obraćanje tužioca Brammertza Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija

 

 Serge Brammertz, tužilac MKSJ
 

Tužilac MKSJ-a Serge Brammertz obratio se danas Savjetu bezbjednosti UN-a, podnoseći 16. izvještaj o napretku koji je Tužilaštvo postiglo ka ispunjenju svog mandata.

Na početku svog izlaganja tužilac je izjavio da je najvažniji događaj  u periodu na koji se ovaj izvještaj odnosi hapšenje posljednjeg optuženog pred Međunarodnim sudom u bjekstvu Gorana Hadžića 20. jula 2011. Njegovim hapšenjem, nijedna od 161 osobe protiv kojih je MKSJ podigao optužnicu više nije u bjekstvu. Tužilac je izjavio da hapšenje Ratka Mladića i Gorana Hadžića znači da “u konačnici, ni jedna osoba protiv koje je podignuta optužnica nije izbjegla pravosudni postupak pred MKSJ-om i da je posljednja prepreka u ispunjenju našeg mandata otklonjena”. Tužilac je posebno istakao ulogu međunarodne zajednice koja je “nastavila pritisak i dala pozitivne poticaje Srbiji da izabere odgovornost umjesto nekažnjivosti i vladavinu prava umjesto neumjesne odanosti ratnim zločincima”.

Tužilac je dalje istakao da je poslije dovođenja Mladića i Hadžića u pritvor, Tužilaštvo u potpunosti zaokupljeno okončanjem prvostepenih i žalbenih postupaka. Izjavio je da će se u većini predmeta izvođenje dokaza najvjerovatnije završiti tokom narednog perioda o kojem će biti podnesen izvještaj. Fokus će nakon toga biti na preostalim prvostepenim suđenjima (Karadžić, Mladić i Hadžić) i na žalbenim postupcima. Tužilac je, međutim, konstatovao da odlazak ključnog osoblja usred postupaka “i dalje ostaje problem koji zahtijeva pažljivo razmatranje i mudra rješenja”.

Tužilac je izjavio da će saradnja država, naročito onih na području bivše Jugoslavije, i dalje biti od presudne važnosti sve dok postoje predmeti u kojima se vode postupci. Što se tiče saradnje Srbije, tužilac je izjavio da je hapšenjem preostale dvojice optuženih u bjekstvu saradnja između Tužilaštva i Srbije izdignuta na nov, pozitivniji nivo. Odao je priznanje “vlastima u Beogradu, predvođenim predsjednikom, naročito Nacionalnom savjetu za saradnju, Akcionom timu koji je uspostavljen kako bi se optuženima u bjekstvu ušlo u trag i operativcima službe bezbjednosti koji su sproveli operacije hapšenja, na dobro obavljenom poslu”. Tužilac je takođe zahvalio Nacionalnom savjetu Srbije za saradnju s Međunarodnim sudom što je omogućio brzo dostavljanje informacija potrebnih Tužilaštvu u predmetima koje vodi. Tužilac je dalje izjavio da očekuje “da vidi rezultate istrage Srbije o tome kako su optuženi u bjekstvu protiv kojih je MKSJ podigao optužnice, uključujući Ratka Mladića i Gorana Hadžića, uspijevali da izbjegnu pravdu toliko mnogo godina” i da očekuje da se po tom pitanju uradi mnogo više.

Što se tiče saradnje s Hrvatskom, tužilac je izjavio da je Hrvatska, posebno njen ured za saradnju s međunarodnim sudovima, adekvatno odgovorila na zahtjeve Tužilaštva koji nisu bili brojni. Tužilac je, međutim, izrazio zabrinutost zbog činjenice da “državni zvaničnici na najvišem nivou u Hrvatskoj i dalje glorifikuju protivpravno ponašanje u ratu i dovode u pitanje nepristrasnost presuda MKSJ-a”. Osim toga, prema riječima tužioca, nedavno doneseni zakon kojim se proglašavaju nevažećim optužnice u vezi s ratnim zločinima koje je Srbija podigla protiv hrvatskih državljana pojačava zabrinutost Tužilaštva. Tužilac je dodao da “sve dok se tako nastavi, pomirenje će kasniti i vladavina prava će biti ugrožena”.

Osvrnuvši se na saradnju Bosne i Hercegovine, tužilac je izjavio da je svakodnevna saradnja tekla dobro. Međutim, prema riječima tužioca, postoje “zabrinjavajuće naznake da se državna strategija za rad na predmetima ratnih zločina bori sa poteškoćama i potrebna je hitna akcija kako bi se situacija preokrenula”.

Tužilac je istakao slučaj Radovana Stankovića, koji je i dalje na slobodi više od četiri godine nakon bijega iz Foče, kao “simptom većih problema”. Tužilac je izjavio da je “učinjeno vrlo malo da se on vrati u pritvor” i da se “čini da su vlasti Bosne i Hercegovine nezabrinute zbog optuženog u bjekstvu koji je počinio zločine nad njihovim građanima i koji pokazuje prezir za njihov sudski proces”. Tužilac je dalje naglasio da i susjedne države treba da odigraju ulogu u rješavanju slučaja Stanković.

Tužilac Brammertz je izjavio da postoje ograničena politička volja i nedovoljna sredstva za okončanje preostalih predmeta u vezi s ratnim zločinima. Istakao je da se među  velikim brojem neriješenih predmeta nalaze istražni dosjei koje je prebacio MKSJ i da ti predmeti nisu efikasno prebačeni sa državnog na entitetske tužioce. Osim toga, izrazio je zabrinutost zbog čestih političkih napada na pravosuđe u Bosni i Hercegovini koje potkopava Državnu strategiju za rad na predmetima ratnih zločina. Tužilac je takođe pozvao međunarodnu zajednicu da “pomogne Bosni i Hercegovini da uspješnije zauzme pravac na putu prema odgovornosti za ratna zvjerstva”.

Tužilac se zatim osvrnuo na pripreme Tužilaštva u vezi s Rezidualnim mehanizmom, naglašavajući da je Tužilaštvo nastavilo da radi zajedno sa Sekretarijatom MKSJ-a i Tužilaštvom MKSR-a na kako bi se omogućila glatka tranzicija u manji i efikasan Rezidualni mehanizam.

Tužilac je zaključio svoje izlaganje izjavivši da se “nacionalne strategije za ratne zločine, naročito u Bosni i Hercegovini, bore sa poteškoćama”. Dodao je da će se “ukoliko se dopusti da one propadnu, naslijeđe MKSJ-a, zajedno sa pomirenjem i vladavinom prava,naći u opasnosti”. Tužilac je izjavio da ako vođe u državama bivše Jugoslavije “imaju hrabrost i predanost’ i ako “stave po strani uskogrude i kratkoročne političke programe”, “mogu da odaberu budućnost izgrađenu na odgovornosti i vladavini prava a ne na nacionalizmu i razdoru. U tom pogledu, tužilac je takođe istakao presudnu ulogu međunarodne zajednice i pozvao je da “pokaže istu predanost pravdi koju je dokazala tokom posljednja dva desetljeća u izgradnji uspjeha MKSJ-a.

*****

Cjelokupan tekst obraćanja tužioca

Poslejdnji izvještaj o strategiji okončanja rada dostupan je na: 
              
Na engleskom
Na francuskom 

 Arhiva izvještaja o strategiji okončanja rada 

Arhiva svih govora najviših rukovodilaca Međunarodnog suda (na engleskom)

*****

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu