Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Odbijen Blaškićev zahtjev za privremeno puštanje na slobodu

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)  

Haag, 25. april 1996.
AMcD/PIO/066t

Odbijen Blaškićev zahtjev za privremeno puštanje na slobodu

Odlukom donesenom 25. aprila 1996. godine Pretresno vijeće I je odbilo zahtjev koji su branioci generala Tihomira Blaškića podnijeli 24. aprila 1996. godine zahtijevajući njegovo privremeno puštanje na slobodu.

Pretresno vijeće je zaključilo da optuženi ne ispunjava uslov postojanja "izuzetnih okolnosti" koje opravdavaju privremeno puštanje na slobodu u skladu s pravilom 65.

Prema Vijeću, privremeno puštanje na slobodu se može naložiti samo u vrlo rijetkim slučajevima, kada situacija optuženog, prevashodno njegovo zdravstveno stanje, nije spojiva s bilo kojim vidom pritvora. Pritvor za optuženog predstavlja princip, a puštanje na slobodu izuzetak.

Pretresno vijeće je zaključilo da su garancije koje je dao general Blaškić da će se pojaviti na poziv Međunarodnog suda i njegova spremnost da plati kauciju nisu dovoljni da bi se odagnala bojazan da se on neće pojaviti na poziv Međunarodnog suda, s obzirom na ozbiljnost zločina koje je general Blaškić navodno počinio i strogu kaznu koja bi mu bila izrečena ukoliko bude proglašen krivim.

Vijeće je takođe zaključilo da se nije uvjerilo da general Blaškić ne bi ugrozio svjedoke, kao i to da bi njegovo puštanje na slobodu moglo ugrozilti svjedoke. Njegovo poznavanje navoda Tužilaštva takođe bi moglo da omete sprovođenje pravde.

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org