Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Odbijeno privremeno pustanje na slobodu Ramusha Haradinaja

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument)
 

Hag, 20. jul 2007.
CT/MOW/1177t

ODBIJENO PRIVREMENO PUŠTANJE NA SLOBODU RAMUSHA HARADINAJA

 

Pretresno veće je danas odbilo zahtev Ramusha Haradinaja za privremeno puštanje na slobodu da bi se vratio na Kosovo.

U svojoj odluci, Pretresno veće je konstatovalo da su brojni svedoci tužilaštva u predmetu Haradinaj i drugi nagovestili da ne žele da svedoče pred Međunarodnim sudom, navodeći da je strah jedan od glavnih razloga njihovog oklevanja da svedoče. Veće je utvrdilo da postoji rizik da bi predloženo puštanje na slobodu doprinelo atmosferi u kojoj se svedoci osećaju nesigurno i gde se javljaju ozbiljni problemi da se obezbedi da svedoci svedoče pred Međunarodnim sudom.

Odbrana Haradinaja je 29. juna u njegovo ime podnela molbu za privremeno puštanje na slobodu u kojoj je tražila da mu se omogući da se u periodu od 20. jula do 15. avgusta vrati u svoju porodičnu kuću u Prištini/Prishtinë i da poseti svoje roditelje u Glođanima/Gllogjan. Dana 11. jula, tužilaštvo je podnelo odgovor na molbu u kojem je od Veća tražilo da taj zahtev odbije.

Tužilaštvo je tvrdilo da bi privremeno puštanje Haradinaja na slobodu predstavljalo opasnost po žrtve i svedoke. Tužilaštvo je istaklo da mnogi svedoci tužilaštva žive u atmosferi straha i da bi puštanje Haradinaja na slobodu bilo veliki medijski događaj koji bi pojačao atmosferu straha i zastrašivanja na Kosovu. Tužilaštvo je iznelo tvrdnju da su već naišli na ozbiljne probleme da obezbede da se svedoci u ovom predmetu pojave na Međunarodnom sudu.

Haradinaju je ranije odobreno privremeno puštanje na slobodu od juna 2005. do februara 2007. Suđenje je počelo 5. marta 2007. Nastavak suđenja je zakazan za 20. avgust s izvođenjem dokaza tužilaštva.

Haradinaj, dobro poznata vojna ličnost Oslobodilačke vojske Kosova tokom sukoba sa srpskim snagama na Kosovu 1998-99, bio je nakon sukoba vođa jedne manjinske političke stranke i nakratko predsednik vlade Kosova. Optužen je da je učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu koji je imao za cilj da OVK uspostavi punu kontrolu nad svojom operativnom zonom Dukađin/Dukagjin putem protivpravnog uklanjanja i zlostavljanja srpskih civila, civila kosovskih Albanaca, kosovskih civila romske nacionalnosti i drugih civila, koji su sarađivali ili je smatrano da sarađuju sa srpskim snagama ili da ne podržavaju OVK.

Integralan tekst odluke Pretresnog veća (na engleskom jeziku) dostupan je na Internet stranici Međunarodnog suda: www.un.org/icty.          


*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email:
press [at] icty.org ()
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtube