Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Odluka o Todorovićevom zahtjevu za sudsku pomoć

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

TRIAL
CHAMBERS

CHAMBRES DE 1ere
INSTANCE

PRETRESNA
VIJEĆA

 

Hag, 20. oktobar 2000.

JL/P.I.S./536-t


ODLUKA O TODOROVIĆEVOM
ZAHTJEVU ZA SUDSKU POMOĆ


Pretresno vijeće III
(sudije Robinson (predsjedavajući), Hunt i Bennouna) odobrilo je
zahtjev Stevana Todorovića za sudsku pomoć odlukom od 18. oktobra
2000.


KONTEKST


Stevan Todorović
je u septembru 1998. uhapšen od strane SFOR-a i istog dana prebačen
na MKSJ u Hagu. Na prvom pojavljivanju, 30. septembra 1998. optuženi
se izjasnio da nije kriv po svim tačkama optužnice.


Todorovićeva odbrana
je 24. novembra 1999. podnijela "Obavijest o zahtjevu za sudsku pomoć"
u kojoj je zahtijevala od Pretresnog vijeća da izda nalog kojim
bi zahtijevalo pomoć od SFOR-a i drugih vojnih i bezbjednosnih snaga
koje djelujuna teritoriji Bosne i Hercegovine, da odbrani
predaju dokumenta i svjedoke u vezi sa hapšenjem i prebacivanjem Todorovića,
kako bi se koristile u raspravi sa izvođenjem dokaza koja se treba održati
u vezi sa zakonitošću njegovog hapšenja.


Pretresno vijeće
je 1. juna 2000. naložilo da se Zahtjev uruči SFOR-u i zakazalo
pretres o zahtjevu za 23. juni 2000. Nakon zahtjeva za odlaganje koji
je pravni savjetnik SFOR-a poslao u pismu od 16. juna 2000. Pretresno
vijeće III je 21. juna 2000. naložilo da SFOR podnese svoj odgovor
do 28. juna 2000.


Pretresno
vijeće je 7. jula 2000. odobrilo zahtjev SFOR-a od 28. juna 2000.,
kojim je tražio produžetak roka u kojem je trebao podnijeti pismeni
odgovor na zahtjev za sudsku pomoć i naložilo da se pretres po zahtjevu
održi 25. jula 2000. SFOR je 10. jula 2000. podnio
svoje mišljenje o zahtjevu za sudsku pomoć i 13. jula 2000. obavijestio
Pretresno vijeće da neće poslati predstavnika na pretres o zahtjevu.


Pretres o zahtjevu
je održan 25. jula 2000.


Odluka


U odluci od 18. oktobra
2000., Pretresno vijeće
III je odobrilo Todorovićev zahtjev
i naložilo sljedeće:


1. da "SFOR i subjekt
koji za njega odgovara, Sjevernoatlantski savjet", kao i sve "države
koje sudjeluju u SFOR-u" će najkasnije do petka, 17. novembra 2000.
"odbrani Stevana Todorovića objelodaniti"
dokumente, predmete i materijale
"koji se odnose na hapšenje optuženog":


"kopije sve prepiske i svih izvještaja
SFOR-a u vezi sa hapšenjem optuženog Stevana Todorovića;

original ili kopije svih audio i video
snimaka prvtnog hapšenja i pritvaranja optuženog Stevana Todorovića
u SFOR-ovoj bazi u Tuzli koje je SFOR uradio 27. septembra 1998.;

kopije svih operativnih izvještaja
SFOR-a o hapšenju i pritvaranju optuženog Stevana Todorovića,
sastavljenih prije i nakon hapšenja i pritvaranja;

identitet osobe ili osoba koji
su helikopterom prebacili optuženog Stevana Todorovića
u SFOR-ovu bazu u Tuzli u Bosni i Hercegovini u vrijeme oko 26. i
27. septembra 1998., ukoliko je taj identitet poznat;

identitet osobe ili osoba koji su uhapsili
optuženog Stevana Todorovića
i koji su mu na dan ili oko 28.
septembra 1998. uručili nalog za hapšenje izdat od strane Međunarodnog
suda, ukoliko je taj identitet poznat."

da se "blagovremeno izda subpoena
na ime generala Shinsekija (…) sa zahtjevom da svjedoči u tekućoj
raspravi sa izvođenjem dokaza po ovom pitanju, a datum i vrijeme će
biti naknadno objavljeni." General Shinseki je bio komandant SFOR-a
u vrijeme Todorovićevog hapšenja i prebacivanja. Međutim, "kada
je riječ o događajima kojima je
lično bio svjedok, njega će se tretirati kao
pojedinca, čak
i ako ih je vidio tokom obavljanja službenih dužnosti. Tako da on
nije obavezan u svojstvu komandanta SFOR-a, nego kao pojedinac sa
ličnim znanjem o događajima u vezi sa kojima je uložen prigovor."

Nalozi Sudskog vijeća
su doneseni prema Pravilu 54 bis
(E)(iii), u skladu sa kojim SFOR, kao i države koje sudjeluju u SFOR-u,
"mogu, u roku od 15 dana nakon uručenja naloga obavijestiti sudiju
ili Pretresno vijeće da traži da se nalog poništi na osnovu toga
što bi objelodanjivanje naškodilo interesima nacionalne
sigurnosti."

Sudija Patrick Robinson
je ovoj odluci priložio Izdvojeno mišljenje.


*****


Kopije kompletnog teksta odluke se mogu
dobiti na zahtjev.