Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Odluka po pretresu u skladu s pravilom 61 u predmetu Rajić odgođena

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)  

Haag, 1. maj 1996.
AMcD/PIO/069t

Odluka po pretresu u skladu s pravilom 61 u predmetu Rajić odgođena

Obavještavamo vas da je objavljivanje odluke Pretresnog vijeća II nakon održanog postupka u skladu s pravilom 61 u predmetu Rajić, koje je bilo zakazano za četvrtak 2. maj 1996. godine, odgođeno.

Tužilaštvo je zahtijevalo odgodu kako bi podnijelo dodatne dokaze o pitanju postojanja međunarodnog oružanog sukoba, koja je odobrena.

Takođe vam skrećemo pažnju na to da će posljednja pretpretresna konferencija u predmetu Tadić biti održana u petak, 3. maja 1996. godine u 10:00 sati.

Ovo će biti kratka sjednica otvorena za javnost.

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org