Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Odluka u postupku po pravilu 61 u predmetu Karadžića i Mladića biće izrečena u četvrtak, 11. jula u 16:00 sati

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)  

Haag, 8. jul 1996.
CC/PIO/098t

Odluka u postupku po pravilu 61 u predmetu Karadžića i Mladića biće izrečena u četvrtak, 11. jula u 16:00 sati

Pretresno vijeće I će izreći svoju odluku u pretresu po pravilu 61 u predmetu Karadžića i Mladića u četvrtak, 11. jula 1996. godine u 16:00 sati, objavljeno je danas tokom otvorenog pretresa s izvođenjem dokaza.

Ukoliko Pretresno vijeće odluči da ponovo potvrdi optužnice protiv dvojice optuženih, kao što je od njega zahtijevao tužilac Mark Harmon u svojoj završnoj riječi koja je održana danas, Vijeće će izdati međunarodne naloge za njihovo hapšenje, koji će biti poslati svim državama članicama Ujedinjenih nacije, međunarodnim Implementacijskim snagama (IFOR) i Interpolu.

Harmon je takođe zatražio od Pretresnog vijeća da podnese informaciju predsjedniku Međunarodnog suda da "Savezna Republika Jugoslavija nije ispunila svoje obaveze u skladu s članom 29 Statuta". Harmon je podsjetio Sud da se obojica optuženih "i dalje skrivaju u svojim balkanskim skrovištima". On je optužio Saveznu Republiku Jugoslaviju da dvojici optuženih pruža "pomoć i utočište" i pozvao predsjednika da obavijesti Savjet bezbjednosti o tome da SRJ odbija da uhapsi Karadžića i Mladića.

Pretres

Tokom pretresa u skladu s pravilom 61, koji je održan od 27. juna do 8. jula 1996, jedan mali dio dokaza protiv dvojice optuženih predstavljen je Pretresnom vijeću u punom sastavu, kojim je predsjedavao sudija Claude Jorda.

Rezimirajući ova svjedočenja i predočene dokaze tokom svoje završne riječi, tužilac Harmon je izjavio da oni ukazuju na "bezobzirnu i odlučnu politiku progona, usmjerenu protiv bosanskih Muslimana i bosanskih Hrvata, na nacionalnoj, etničkoj, političkoj i vjerskoj osnovi, koja je za posljedicu imala njihovo potpunu ili gotovo potpunu eliminaciju u mnogim opštinama širom teritorije koja se danas naziva "Republika Srpska".

Ova politika, koja je sprovođena korištenjem mješavine protivpravnih zatočenja, ubistava, premlaćivanja, mučenja, silovanja i deportacije civila, obrasca eufemistično nazvanog 'etničko čišćenje', "kulminirala je užasnim događajima povezanim s preuzimanjem kontrole nad Srebrenicom od strane snaga bosanskih Srba jula 1995. godine".

Harmon je rezimirao dokaze koji dvojicu optuženih stavljaju čvrsto u nadležnost nad snagama bosanskih Srba koje su počinile zločine navedene u optužnici i tvrdio da je: "Dr. Karadžić [imao] potpuni autoritet i kontrolu nad svim zvaničnim snagama bosanskih Srba u vrijeme rata (. . .) On je formirao jedinstvenu komandu snaga vojske bosanskih Srba i policije. To je značilo da su informacije o svim aspektima sukoba direktno prenošene uz i niz komandni lanac".

General Mladić "[je] uspostavio svoju sopstvenu komandnu strukturu i lično je birao članove Glavnog štaba kao i načelnike korpusa. On je faktički kontrolisao vojsku bosanskih Srba tokom rata iako je bio podređen dr. Karadžiću kao vrhovnom komandantu Republike Srpske". Prije preuzimanja kontrole nad Srebrenicom, Mladić je pukovniku Karremansu rekao "da sudbina Muslimana leži u njegovim rukama". Njihovu sudbinu je sudija Riad opisao kao "scene iz pakla, napisane na najtamnijim stranicama ljudske istorije".

Zaključujući svoje izlaganje, tužilac Harmon je izjavio da Tužilaštvo tvrdi da su "Dr. Karadžić i general Mladić i snage pod njihovom direktnom kontrolom odgovorni za stvaranje tih scena".

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org