Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Odlukom Žalbenog vijeća potvrđeno da ce Radovan Stanković biti prebačen u Bosnu i Hercegovinu radi suđenja

Odlukom žalbenog vijeća potvrđeno da će Radovan Stanković biti prebačen u Bosnu i Hercegovinu radi suđenja

Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
SEKRETARIJAT

Hag, 2. septembra 2005.
CVO/MOW/999-t

ODLUKOM ŽALBENOG VIJEĆA POTVRĐENO DA ĆE RADOVAN STANKOVIĆ BITI PREBAČEN

U BOSNU I HERCEGOVINU RADI SUĐENJA

Dana 1. septembra 2005., Žalbeno vijeće MKSJ-a donijelo je odluku kojom se odbija žalba Radovana Stankovića na odluku Vijeća za prosljeđivanje Međunarodnog suda da se ovaj predmet proslijedi Bosni i Hercegovini u skladu s pravilom 11 bis Pravilnika o postupku i dokazima.

U svojoj odluci, Žalbeno vijeće je takođe usvojilo žalbu Tužilaštva u onom dijelu u kojem se Tužilaštvo "protivi nalogu Vijeća za prosljeđivanje kojim se tužiocu nalaže da nastavi napore na postizanju sporazuma sa nekom međunarodnom organizacijom u svrhu praćenja postupka u ovom predmetu i da, ako sporazum ne bude postignut, zatraži daljnje upute Vijeća za prosljeđivanje".

U skladu s odlukom Vijeća za prosljeđivanje od 17. maja 2005., u roku od 30 dana, sekretar mora da prebaci optuženog, a Tužilaštvo da preda popratni materijal uz optužnicu, kao i sav ostali propisani dokazni materijal, nadležnim vlastima Bosne i Hercegovine.

*****

Kompeltan tekst odluke možete se na zahtjev dobiti od Kancelarije za medije.

Postupke pred Međunarodnim sudom možete pratiti na Internet stranici Međunarodnog suda: www.icty.org.