Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Ograničenja u pravima Vojislava Šešelja na komunikaciju produžena od 13. juna do 1. jula 2004.

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
REGISTRY
GREFFE
SEKRETARIJAT

Hag, 10. juni 2004.

CVO/P.I.S./857-t


OGRANIČENJA U PRAVIMA VOJISLAVA ŠEŠELJA NA KOMUNIKACIJU PRODUŽENA

OD 13. JUNA DO 1. JULA 2004.


U nastavku se nalazi kompletan tekst odluke koju je 9. juna 2004. izdao zamenik sekretara Suda David Tolbert u vezi sa pravima Vojislava Šešelja na komunikaciju.


"ODLUKA


ZAMENIK SEKRETARA SUDA,


IMAJUĆI U VIDU odluku od 7. maja 2004. (u daljem tekstu: Odluka) u vezi s pravima g. Vojislava Šešelja (u daljem tekstu: optuženi) na komunikaciju u Pritvorskoj jedinici Ujedinjenih nacija (u daljem tekstu: Pritvorska jedinica) i u njoj pomenute ranije donete odluke po tom pitanju, u kojima je naloženo da se, tokom perioda od 10. maja 2004. do 13. juna 2004. “[z]abrani, ukoliko upravnik Pritvorske jedinice ne odredi drugačije, svaka komunikacija optuženog i drugih osoba, izuzev sa pravnim savetnikom (ukoliko ga ima), diplomatskim ili konzularnim predstavnicima i članovima uže porodice, pod uslovom da se kontakt sa porodicom nadgleda onako kako odredi upravnik Pritvorske jedinice";


IMAJUĆI U VIDU da će se predsednički izbori u Srbiji održati 13. juna 2004. i da postoji mogućnost da će se drugi krug izbora održati 27. juna 2004;


UZIMAJUĆI, NAROČITO, U OBZIR da postoji velika verovatnoća da će politička stranka i pristalice optuženog tražiti njegovo dalje angažovanje u političkim aktivnostima vezanim za predstojeće predsedničke izbore u Srbiji sve do očekivanog drugog kruga izbora, na primer, tako što će svojoj stranci i njenim pristalicama poslati pismo podrške;[1]


IMAJUĆI U VIDU da je optuženi, koristeći prostorije Pritvorske jedinice, već davao izjave, što predstavlja kršenje odluka o pravu na komunikaciju;


UZIMAJUĆI U OBZIR da optuženi i dalje pokazuje sklonost da prkosi u vezi sa ovom i ranijim odlukama u vezi sa pravima na komunikaciju, te da je to i dalje razlog za zabrinutost;


UZIMAJUĆI U OBZIR da velika pažnja sredstava javnog informisanja i izveštaji o tome da je optuženi u poziciji da bez poteškoća pomaže kampanju za predsedničke izbore u Srbiji podrivaju mandat ovog Međunarodnog suda da doprinese ponovnom uspostavljanju i održavanju mira;


UZIMAJUĆI U OBZIR da, pri uspostavljanju ravnoteže između prava optuženog na komunikaciju i posete i prava Međunarodnog suda da efikasno ostvaruje svoj mandat i funkcije, treba uzeti u obzir predsedničke izbore u Srbiji i stav optuženog;


UZIMAJUĆI, STOGA, U OBZIR da konkretne okolnosti u ovom predmetu i dalje iziskuju primenu mera kako bi se izbeglo potencijalno štetno izveštavanje sredstava javnog informisanja prouzrokovano time što nisu uvedena ograničenja prava optuženog na komunikaciju i posete;


ODLUČUJE, u skladu s pravilom 60 i pravilom 63 Pravilnika o pritvoru, da se tokom perioda od 13. juna 2004. do 1. jula 2004, nakon čega će se ova odluka preispitati, primenjuju sledeće mere:


da se zabrani, ukoliko upravnik Pritvorske jedinice ne odredi drugačije, svaka komunikacija optuženog sa drugim osobama, izuzev sa pravnim savetnikom (ukoliko ga ima), diplomatskim ili konzularnim predstavnicima i članovima uže porodice, pod uslovom da se kontakt sa porodicom nadgleda onako kako odredi upravnik Pritvorske jedinice;


da važeće mere u vezi sa pismenom komunikacijom ostanu na snazi i da se poštuju propisi Pritvorske jedinice u vezi s prijemom i slanjem pošte."


[1] Na primer, 25. maja 2004, novinska agencija TANJUG je javila da je generalni sekretar Srpske radikalne stranke g. Aleksandar Vučić izjavio da će "gospodin Šešelj naći način da pošalje još jedno pismo podrške pre drugog kruga izbora, makar to razbesnelo pripadnike obezbeđenja u Hagu."