Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Optužnica protiv Blaškića izmijenjena

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)  

Haag, 4. decembar 1996.
CC/PIO/135t

Optužnica protiv Blaškića izmijenjena

Izmijenjenu optužnicu protiv Tihomira Blaškića, koji je navodno odgovoran za progon "bosanskih Muslimana na političkoj rasnoj i vjerskoj osnovi" na području Lašvanske doline (srednja Bosna), 22. novembra 1996. godine potvrdila je sudija Kirk McDonald. Optužbe protiv njega su sada sadržane u konkretnijoj optužnici, dok je prethodno bio optužen sa još petoricom drugih (Dariom Kordićem, Mariom Čerkezom, Ivanom Šantićem, Perom Skopljakom i Zlatkom Aleksovskim). General Blaškić se tereti po šest novih tačaka.

Prvobitna optužnica protiv Kordića i drugih "ostaje neizmijenjena i važeća". Međutim, Izmijenjena optužnica proširuje opseg navodne krivice generala Blaškića kako u vremenskom, tako i u prostornom pogledu.

Prema tužilaštvu, izmijenjena optužnica, kojom se optuženi tereti za šest dodatnih tačaka "prikladnije odražava navodna krivična djela optuženog".

Optuženi

Tihomir Blaškić (rođen 1960.), imao je čin pukovnika HVO, prije nego što je unaprijeđen u čin generala i imenovan za komandanta HVO-a, sa sjedištem u Mostaru, otprilike 5. avgusta 1994., ili približno tog datuma.

Krivična djela i optužbe

Optuženi se tereti po 19 tačaka (13 u prvobitnoj optužnici) za zločine na koje se odnosi optužnica. Oni uključuju:

- progon bosanskih Muslimana na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi (tačka 1, zločin protiv čovječnosti);
- napade na gradove i sela naseljene bosanskim Muslimanima (tačke 2-3);
- ubijanje i namjera da se uzrokuje teška patnja, nanošenje tjelesnih i duševnih povreda civilima bosanskim Muslimanima, uključujući žene, djecu, starije osobe i iznemogle (tačke 4-9);
- uništavanje i pljačku imovine bosanskih Muslimana (domova, poslovnih prostora, vjerske objekte, ličnu imovinu i stoku) (tačke 10-13);
- odabiranje i zatvaranje na političkoj, rasnoj ili vjerskoj osnovi stotina bosanskih Muslimana, i nečovječno postupanje sa zatvorenicima: mnogi od njih su ubijani, premlaćivani, primorani da kopaju rovove na ili u blizini linije fronta; izlagani tjelesnom i psihičkom zlostavljanju; zatočeni u tijesnim i prenatrpanim prostorijama, uz nedovoljno hrane, vode i bez odgovarajuće ljekarske njege (tačke 14-15);
- uzimanje bosanskih Muslimana za taoce i njihovo korišćenje u razmjenama zarobljenika, i radi zaustavljanja bosanskih vojnih operacija protiv HVO-a (tačke 16-17);
- korišćenje bosanskih civila kao ljudskih štitova kako bi se spriječilo otvaranje vatre bosanske Armije na pozicije HVO-a ili da bi primorali borce bosanske Muslimane na predaju (tačke 18-19).

Navodi se da je optuženi individualno odgovoran za planiranje, poticanje, naređivanje, počinjenje i pomaganje i podržavanje planiranja, pripreme ili izvršenja zločina navedenih u optužnici.

Optuženi je takođe ili alternativno, kao nadređena osoba krivično odgovoran za djela svojih podređenih: odnosno da je optuženi znao ili imao razloga da zna da njemu podređeni namjeravaju počiniti krivična djela ili da su ih već počinili, a on nije preduzeo potrebne i razumne mjere kako bi spriječio takva djela ili kaznio počinioce.

Tihomir Blaškić se tereti za teške povrede Ženevskih konvencija, kršenja zakona i običaja ratovanja i zločine protiv čovječnosti.

Optužnica i procedura

Tužilaštvo je podnijelo izmijenjenu optužnicu Sekretarijatu 15. novembra 1996. godine.

Tužilaštvo je takođe podnijelo i nalog o neobjelodanjivanju u skladu s pravilom 53(A), koji nalaže da se optužnica ne objelodanjuje "dok ne bude dostavljena optuženom" i njegovom braniocu na njegovom jeziku.

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org