Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Otpečaćena optužnica protiv Dragomira Miloševića

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

CHAMBERS
CHAMBRES
VIJEĆA
 

Hag, 9. novembra 2001.
JL/P.I.S./632-t

OTPEČAĆENA OPTUŽNICA PROTIV DRAGOMIRA MILOŠEVIĆA

Dana 2. novembra 20001. godine, prema nalogu sudije Nieto-Navia, otpečaćena je optužnica protiv Dragomira Miloševića. Dragomir Milošević je optužen zajedno sa Stanislavom Galićem, koji je uhapšen i prebačen u pritvor Međunarodnog suda 21. decembra 1999. godine. Prema navodima optužnice, Dragomir Milošević je obavljao dužnost načelnika štaba Stanislava Galića, kojeg je zamijenio na dužnosti komandanta Sarajevsko-romanijskog korpusa vojske bosanskih Srba 10. augusta 1994 ili približno tog datuma.

Sarajevsko-romanijski korpus je činio značajan dio vojske bosanskih Srba čiji su vrhovni komandanti bili Ratko Mladić i Radovan Karadžić.

Dragomir Milošević se tereti na osnovu individualne krivične odgovornosti i komandne odgovornosti po četiri tačke optužnice za zločine protiv čovječnosti (ubistvo i nehumana djela) i po tri tačke za kršenja zakona i običaja ratovanja (sprovođenje terora i napadi na civile) zbog uloge koju je imao kao komandant Sarajevsko-romanijskog korpusa od 1994. do 1995. godine. Optužbe se odnose na hotimičnu kampanju granatiranja i snajperskog djelovanja protiv civilnog stanovništva Sarajeva koju su provodile snage pod njegovom komandom. U optužnici se navodi da je:

"Tokom četrdeset i četiri mjeseca, Sarajevsko-romanijski korpus provodio vojnu strategiju granatiranja i snajperskog djelovanja radi ubijanja, sakaćenja, ranjavanja i terorisanja civilnog stanovništva Sarajeva. Granatiranjem i snajperskim djelovanjem ubijeno je i ranjeno hiljade civila oba spola i svih starosnih dobi, uključujući djecu i starce.

Sarajevsko-romanijski korpus usmjeravao je granatiranje i snajpersko djelovanje na civile koji su obrađivali povrtnjake, čekali u redu za kruh, sakupljali vodu, išli na sahrane, kupovali na pijacama, vozili se tramvajima, sakupljali drva, ili jednostavno šetali sa djecom ili prijateljima. Ljudi su ranjavani i ubijani čak u vlastitim domovima mecima koji bi ušli kroz prozore. Napadi na sarajevske civile često nisu imali veze sa vojnim djelovanjima i cilj im je bio da stanovništvo drže u neprekidnom strahu."

*****

Kompletan tekst optužnice (na engleskom jeziku) može se pronaći na Internet stranici Međunarodnog suda: www.icty.org