Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Otpečaćena optužnica protiv Save Todovića i Mitra Raševića

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

REGISTRY
GREFFE
SEKRETARIJAT
 

Den
Haag, 10. decembra 2001.

JL/P.I.S./647-tOTPEČAĆENA
OPTUŽNICA PROTIV SAVE TODOVIĆA I MITRA RAŠEVIĆADana
29. novembra 2001., nakon odluke sudije Liu Daquna, otpečaćena
je optužnica protiv Save Todovića i Mitra Raševića. Savo Todović
i Mitar Rašević su se prvobitno tereteli zajedno sa Miloradom
Krnojelcem u optužnici od 11. juna 1997. godine. Milorad Krnojelac je
15. juna 1998. uhapšen i prebačen u pritvor Međunarodnog suda.


Optužnica ("Foča
- Logor KP dom")


Činjenični navodi


Prema navodima optužnice od
11. juna 1997. godine, dana 7. aprila 1992. srpske vojne jedinice u kojima
su se nalazili bosanski Srbi, kao i građani srpskog porijekla iz drugih
dijelova bivše Jugoslavije, započele su okupirati grad Foču
koji je u potpunosti okupiran 16. ili 17. aprila 1992.


Čim su srpske snage zauzele
dijelove grada Foče, vojna policija, u pratnji lokalnih vojnika, kao
i onih koji su došli izvana, počela je hapsiti Muslimane i ostale
stanovnike koji nisu bili Srbi. Većina, ako ne i svi zatočenici,
bili su civili koji nisu bili optuženi ni za kakav zločin, uglavnom
muškarci Muslimani starosti od 16 do 80 godina, uključujući
i mentalno zaostale, hendikepirane i teško bolesne osobe. Kazneno-popravni
dom (KP dom) u Foči, jedan od najvećih zatvora u bivšoj Jugoslaviji,
postao je glavno mjesto pritvora za muškarce.


Savo Todović je radio
u zatvoru od 4. januara 1974. pa najmanje do oktobra 1994. Bio je drugi
po rangu u KP Domu od aprila 1992. pa najmanje do avgusta 1993. Kao zamjenik
upravnika, Savo Todović je bio drugi po rangu u zatvoru i imao
je ovlaštenja i dužnosti slične onima upravnika logora. Prema
optužnici, Savo Todović je bio osoba zadužena za odabiranje zatočenika
koji će biti ubijeni, premlaćivani, isljeđivani, koji će
ići na prisilni rad, u samice ili u razmjenu. On je isto tako bio
odgovoran za kažnjavanje zatočenika.


Mitar Rašević je prije
i tokom rata, najmanje do oktobra 1994., bio komandir straže u KP domu.
Njegova osnovna dužnost bila je da nadgleda najmanje 37 zatvorskih stražara.
On je bio zadužen za samice i imao je ovlaštenja da pušta zatočenike
iz izolacije. On je kontaktirao sa vojnim i političkim vlastima izvan
logora, posebno oko razmjene zatočenika.


Tačke optužnice


U
optužnici se optuženi terete na osnovu lične krivične odgovornosti
(član 7(1) Statuta Međunarodnog suda) i/ili alternativno, na
osnovu krivične odgovornosti nadređenog (član 7(3) Statuta)
za:


kršenje zakona i običaja ratovanja
(član 3 - mučenje, okrutno postupanje, ubistvo, ropstvo),

zločine protiv čovječnosti
(član 5 - progoni na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi,
mučenje, nečovječna djela, ubistvo, zatočavanje,
porobljavanje).

teška kršenja Ženevskih konvencija
(mučenje, namjerno nanošenje teške povrede tjelesnog integriteta
ili zdravlja, hotimično lišavanje života, nezakonito zatočenje
civila, namjerno nanošenje teške patnje, nečovječno
postupanje).

Suđenje Miloradu
Krnojelcu


Suđenje Miloradu Krnojelcu
je počelo 30. oktobra 2000, a završne riječi su iznesene 19.
i 20. jula 2001.


Tokom suđenja, koje je
trajalo 76 dana, optužba je pozvala 45 svjedoka a odbrana 31. Optužba
je podnijela 283 a odbrana 279 dokaznih predmeta.


Sudsko vijeće se povuklo
da razmotri presudu koju će blagovremeno donijeti.


*****