Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Otvoren postupak za izdavanje akreditacija za medije za izricanje presude Žalbenog veća u postupku protiv Jovice Stanišića i Franka Simatovića

| Hag |

Izricanje presude Žalbenog vijeća u postupku protiv Jovice Stanišića i Franka Simatovića zakazano je za utorak, 15. decembar, u 15:00 časova u sudnici I.

Jovica Stanišić, bivši načelnik Službe državne bezbednosti Srbije, i Franko Simatović, bivši funkcioner Službe državne bezbednosti Srbije, terete se kao učesnici u udruženom zločinačkom poduhvatu koji je imao za cilj prisilno i trajno uklanjanje nesrba s velikih područja u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Pretresno veće je utvrdilo da Stanišić i Simatović ne mogu snositi krivicu za zločine navedene u optužnici i oslobodilo ih je krivice.

Novinari koji žele da prisustvuju izricanju presude treba da se registruju ovde do ponedeljka, 14. decembra, u 12:00 časova. Registracija treba da sadrži naziv medijske kuće, ime i prezime, broj pasoša i informacije za kontakt svih novinara i audio-vizuelnih tehničara koji dolaze na Međunarodni sud.

Ostali zainteresovani koji žele da prisustvuju ovom pretresu treba da pošalju e-mail na adresu kralt.icty [at] un.org za dodatne informacije o proceduri i raspoloživim mestima.

Proceduralni kontekst

Prvobitna optužnica protiv Stanišića i Simatovića potvrđena je 1. maja 2003. godine. Simatović je prebačen u pritvor MKSJ 30. maja 2003. godine a Stanišić 11. juna 2003. godine.

Simatović i Stanišić su se, tokom prvih stupanja pred sud, koja su održana 2. juna 2003, odnosno 13 juna 2003. izjasnili da nisu krivi ni po jednoj tački optužnice.

Suđenje je počelo 28. aprila 2008. Međutim, zbog lošeg zdravstvenog stanja Jovice Stanišića početak je odgađan nekoliko puta, i suđenje je ponovo počelo 9. juna 2009. Tužilaštvo je završilo izvođenje svojih dokaza 5. aprila 2011. nakon što je pozvalo 97 svedoka. Odbrana je počela izvođenje svojih dokaza 15. juna 2011, i zvanično završila 17. septembra 2012. Stanišićeva odbrana je pozvala 21 svedoka, dok je u Simatovićevu odbranu svedočilo njih 15. U spis predmeta je uvršteno gotovo 5.000 dokaznih predmeta. Iznošenje završnih reči je održano od 29. do 31. januara 2013. Pretresno veće je izreklo svoju presudu 30. maja 2013. 

Od svog osnivanja Međunarodni sud je podigao optužnice za teška kršenja humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. do 2001. godine protiv 161 lica. Okončani su postupci protiv 147 optuženih. Trenutno su u toku postupci protiv 14 optuženih.

****

 Izricanje presude biće prenošeno uživo na vebsajtu Međunarodnog suda.

Za dodatne informacije stupite u kontakt sa Službom za medije na +31 (70) 512-8752 ili 512-5343 ili 512-5356.