Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Otvorena akreditacija medija za izricanje presude Žalbenog veća u postupku protiv Zdravka Tolimira

| Haag |

Izricanje presude Žalbenog vijeća u postupku protiv Zdravka Tolimira zakazano je za srijedu, 8. april u 15:00 sati u sudnici I.

Zdravko Tolimir, bivši pomoćnik komandanta za obavještajno-bezbjednosne poslove Glavnog štaba vojske bosanskih Srba (VRS), osuđen je na doživotnu kaznu zatvora za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine počinjene 1995. godine nakon pada enklava Srebrenica i Žepa, u Bosni i Hercegovini.

Novinari koji žele da prisustvuju izricanju presude treba da pošalju e-mail na adresu press [at] icty.org do utorka, 7. aprila, u 17:00 sati. E-mail treba da sadrži naziv medijske kuće, ime i prezime, broj pasoša i informacije za kontakt svih novinara i audio-vizuelnih tehničara koji dolaze na Međunarodni sud.

Ostali zainteresovani koji žele da prisustvuju ovom pretresu treba da pošalju e-mail na adresu kralt.icty [at] un.org za dodatne informacije o proceduri i dostupnim mjestima.

Proceduralni kontekst

Pretresno vijeće je u decembru 2012. godine većinom glasova Tolimira proglasilo krivim za  genocid, udruživanje radi vršenja genocida, ubistvo kao kršenje zakona ili običaja ratovanja, kao i za istrebljivanje, progon i nečovječna djela putem prisilnog premještanja. Vijeće je također utvrdilo, uz suprotno mišljenje sudije Nyambe, da su ti zločini počinjeni kroz Tolimirovo učešće u dva udružena zločinačka poduhvata.

Cilj prvog poduhvata je bio da se od otprilike 11. jula do 1. novembra 1995. pobiju vojno sposobni muškarci bosanski Muslimani iz enklave Srebrenica. Cilj drugog udruženog zločinačkog poduhvata je bio da se od marta do avgusta 1995. prisilno ukloni i deportuje stanovništvo bosanskih Muslimana iz enklava Srebrenica i Žepa. Optuženi je takođe proglašen krivim, uz suprotno mišljenje sudije Nyambe, za zločine koji su mogli biti predviđeni kao posljedica oba udružena zločinačka poduhvata: situaciono uslovljena ubistva manjih grupa muškaraca iz Srebrenice, ciljana lišavanja života trojice vođa bosanskih Muslimana iz Žepe, kao i druga djela progona.

Prvobitna optužnica protiv Zdravka Tolimira potvrđena je 10. februara 2005., a objelodanjena je 25. februara 2005. Optuženi je uhapšen 31. maja 2007., a u pritvor Međunarodnog suda prebačen je 1. juna 2007. Suđenje je počelo 26. februara 2010., a presuda Pretresnog vijeća je izrečena 12. decembra 2012. Tolimir je uložio žalbu na presudu Pretresnog vijeća, a žalbeni pretres je održan 12. novembra 2014.

Postupak protiv Zdravka Tolimira jedan je od 12 postupaka pred Međunarodnim sudom koji se tiču niza zločina koje su pripadnici snaga bosanskih Srba počinili nad bosanskim Muslimanima nakon pada dvije zone pod zaštitom Ujedinjenih nacija, Srebrenice i Žepe, u julu 1995. godine. Devet od tih postupaka je okončano.

Izricanje presude Žalbenog vijeća biće prenošeno uživo na websiteu Međunarodnog suda.

Za dodatne informacije stupite u kontakt sa Službom za medije na +31 (70) 512-8752 ili 512-5343 ili 512-5356.