Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Otvorena akreditacija medija za izricanje presude Žalbenog veća u predmetu Popović i drugi

OBAVJEŠTENJE ZA MEDIJE
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
Haag, 23. januar 2015.
CT/CS/PA551t

Otvorena akreditacija medija za izricanje presude Žalbenog veća u predmetu Popović i drugi

Izricanje presude Žalbenog veća u predmetu Popović i drugi zakazano je za petak, 30. januar u 10:00 sati u sudnici I.

Ovim predmetom u žalbenom postupku obuhvaćena su petorica visokih oficira vojske bosanskih Srba koji su u junu 2010. osuđeni za niz zločina počinjenih 1995. godine u vezi sa padom enklava Srebrenica i Žepa, u istočnoj Bosni i Hercegovini.

Novinari koji žele da prisustvuju izricanju presude treba da pošalju e-mail na adresu press [at] icty.org do srijede, 28. januara u 17:00 sati. E-mail treba da sadrži naziv medijske kuće, ime i prezime, broj pasoša i informacije za kontakt svih novinara i audio-vizuelnih tehničara koji dolaze na Međunarodni sud.

Ostali zainteresovani koji žele da prisustvuju ovom pretresu treba da pošalju e-mail na adresu kralt.icty [at] un.org za dodatne informacije o proceduri i dostupnim mjestima.

Proceduralni kontekst

Pretresno veće je u junu 2010. godine izreklo osuđujuće presude za genocid Vujadinu Popoviću, načelniku bezbjednosti Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske (VRS), i Ljubiši Beari, načelniku bezbjednosti Glavnog štaba VRS-a. Obojica su osuđena na doživotne kazne zatvora. Vijeće je takođe utvrdilo da je Drago Nikolić, načelnik bezbjednosti Zvorničke brigade VRS, kriv za pomaganje i podržavanje u genocidu, i osudilo ga na 35 godina zatvora. Osim toga, sva trojica su proglašena krivim za zločine protiv čovječnosti i kršenja zakona ili običaja ratovanja.

Vijeće je Radivoja Miletića, načelnika Odjeljenja za operativno-nastavne poslove u Glavnom štabu VRS-a, proglasilo krivim za za zločine protiv čovječnosti i osudilo ga na 19 godina zatvora. Vinko Pandurević, komandant Zvorničke brigade VRS a, takođe je proglašen krivim za zločine protiv čovječnosti i kršenja zakona ili običaja ratovanja i osuđen na 13 godina zatvora.

Presudom Pretresnog vijeća takođe su obuhvaćena dvojica osuđenih koji nisu obuhvaćeni žalbom. Ljubomir Borovčanin, nekadašnji zamjenik komandanta Specijalne brigade Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, nije uložio žalbu na presudu i 2011. je prebačen u Dansku na odsluženje kazne od 17 godina zatvora. Nakon smrti Milana Gvere, pomoćnika komandanta za moral, pravna i vjerska pitanja Glavnog štaba VRS-a, Žalbeno vijeće je u martu 2013. godine obustavilo postupak protiv njega.


Podaci o predmetu

Izricanje presude Žalbenog vijeća biće prenošeno uživo na websiteu Međunarodnog suda.

S glasnogovornicom Sekretarijata i sudskih vijeća, Magdalenom Spalińskom, možete stupiti u kontakt na +31(0)70 512 5066 i na adresi spalinska [at] un.org

Za dodatne informacije stupite u kontakt sa Službom za medije na +31 (70) 512-8752 ili 512-5343 ili 512-5356.