Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Outreach program Međunarodnog suda dobio podršku Vlade Finske

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Hag, 15. septembar 2011.
PF/MOW/1439t

Outreach program Međunarodnog suda dobio podršku Vlade Finske

 

Outreach program Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslavju (MKSJ) sa zadovoljstvom najavljuje da je dobio velikodušnu donaciju Vlade Finske kako bi intenzivirao obrazovne napore Međunarodnog suda na području bivše Jugoslavije. Ova podrška će omogućiti Outreach programu da tokom školske 2011-2012. godine sprovede niz prezentacija u srednjim školama i na univerzitetima namenjenih srednjoškolcima i studentima iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i sa Kosova.

Deo projekta koji se odnosi na srednje škole uključiva će seriju multimedijalnih prezentacija o glavnim pitanjima u vezi s MKSJ relevantnim za datu državu, koje će držati predstavnici Međunarodnog suda. Učenici će imati priliku da saznaju više o radu i dostignućima Međunarodnog suda i njegovom doprinosu utvrđivanju činjenica i postkonfliktnoj pravdi u regionu i da o tome diskutuju. Učenici će takođe diskutovati o značaju krivične pravde u ponovnoj izgradnji njihovih društava nakon sukoba.

U delu projekta koji se odnosi na univerzitete, pravni stručnjaci Međunarodnog suda održaće seriju predavanja o specijalizovanim temama na pravnim i kriminalističkim fakultetima. To će studentima pružiti jedinstvenu priliku da iz prve ruke saznaju više o kompleksnim i često pogrešno shvaćenim pitanjima u vezi sa sistemom međunarodne pravde i njenog razvoja i da imaju priliku da diskutuju sa stručnjacima koji rade na tom polju.

Predstojeći projekat se nadovezuje na prethodna iskustva Outreach programa u uspešnim aktivnostima koje su za ciljnu grupu imale mlade. Prezentacije u srednjim školama su prethodno održane tokom 2006–2007, 2008–2009. i 2010-2011. školske godine na Kosovu, gde je više od 2.000 učenika iz preko 50 škola imalo priliku da sazna više o radu Međunarodnog suda. Slično tome, sudije i pravni stručnjaci MKSJ su prethodnih godina održali seriju predavanja studentima u regionu, uključujući i predavanja putem video-linka. Ovaj novi program će konsolidovati i proširiti prethodne napore, kako geografski, tako i u smislu sadržaja ponuđenog studentima.  

Međunarodni sud je posvećen okončanju nekažnjivosti i razvoju poštovanja vladavine prava, što je od presudne važnosti u izgradnji savremenih društava i promovisanju ovih vrednosti, posebno među mlađim generacijama u bivšoj Jugoslaviji. Kako se MKSJ približava ispunjenju svog mandata, Outreach program intenzivira svoje napore da široki spektar dostignuća Međunarodnog suda učini pristupačnijim i razumljivijim lokalnim zajednicama. Outreach je pionirski program koji je razvio Međunarodni sud i priznat je kao jedno od glavnih oruđa za širenje i učvršćivanje nasleđa MKSJ.

Outreach program uživa kontinuiranu podršku Evropske komisije.

* * *

Više informacija o Outreach programu dostupno je na vebsajtu Međunarodnog suda


*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email:
press [at] icty.org ()
Pratite MKSJ na
Twitteru i Youtubeu