Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Outreach program MKSJ uspešno okončao seriju prezentacija gimnazijalcima na Kosovu

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
MEĐUNARODNI SUD
(Isključivo za medije. Nije zvaničan document.)
 

Hag, 10. decembar 2010.
FT/MOW/1381t


Outreach program MKSJ uspešno okončao seriju prezentacija gimnazijalcima na Kosovu 


Treća serija prezentacija Outreach programa MKSJ u gimnazijama na Kosovu okončana je u četvrtak, 9. decembra 2010. godine uz velike pohvale škola koje su u njima učestvovale.

Osoblje Outreach programa u Prištini je držalo prezentacije u petnaest gimnazija na Kosovu od oktobra do decembra 2010. godine. Više od 700 učenika 12 razreda u 15 gimnazija  širom Kosova prisustvovalo je multimedijalnim prezentacijama osmišljenim da približe Međunarodni sud i njegov rad mladima u regionu. Prezentacije su naišle na dobar prijem i učenika i profesora, i predstavljale uvod u veoma interaktivnu i živu diskusiju.

“Učenici su prezentacijama prišli na izuzetno pozitivan način i smatraju da ove informacije ne bi imali da nisu prisustvovali prezentacijama” izjavila je Fatmire Fusha, zamenica direktora Gimnazije “Aleksandër Xhuvani” u Podujevu. “Od kako su prisustvovali prezentaciji MKSJ, studenti se izražavaju drugačije i malo zrelije razmišljaju o informacijama koje dobijaju iz medija”.

Ovaj projekat je imao za cilj da upozna učenike s Međunarodnim sudom i njegovim dostignućima tokom 17 godina postojanja. Učenici su informisani o predmetima koji su okončani pred Međunarodnim sudom, njegovom doprinosu utvrđivanju činjenica, kao i širem uticaju koji MKSJ ima na razvoj vladavine prava u regionu.

“Smatram da će ova diskusija ostati u sećanju učenika koji su to vreme iskusili a da nisu bili u potpunosti svesni užasa koji su njihove porodice preživele” rekao je Sabit Kadriu, profesor Gimnazije “Eqrem Çabej” u Vučitrnu.

Prva i druga serija prezentacija na Kosovu održane su tokom 2006 – 2007. i 2008 – 2009. školske godine, kada je više od 1.200 učenika iz više od 35 škola upoznato s radom Međunarodnog suda. Taj projekat je organizovao Outreach program koji finansira Evropska unija, u saradnji s Fondom za humanitarno pravo na Kosovu, a podržalo ga je Ministarstvo obrazovanja Kosova.

Za više informacija o ovom projektu molimo vas da kontakte s g. Shkelzena Dhomija, na telefonski broj +381 38 504 604 4101 ili dhomi [at] un.org.

***

Za više informacija o Outreach programu MKSJ posetite:
http://www.icty.org/sections/Outreach*****

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org

Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu