Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Outreach program MKSJ-a započeo treći ciklus predavanja na univerzitetima

SEKRETARIJAT
Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
Haag, 3. april 2014
CT/CS/PR1599t

Outreach program MKSJ-a započeo treći ciklus predavanja na univerzitetima

Outreach program Međunarodnog suda je danas, predavanjem održanim za studente Američkog univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina (BiH), započeo treći ciklus predavanja na univerzitetima. Ova predavanja održavaju se u sklopu regionalnog projekta Outreach programa koji ima za cilj da učenicima i studentima širom bivše Jugoslavije pruži informacije o radu Međunarodnog suda.

Još dva predavanja biće održana ove sedmice na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli i na Američkom univerzitetu u Tuzli. Tokom cijele godine planira se održavanje daljnjih predavanja u drugim državama na području bivše Jugoslavije, uključujući Srbiju, Crnu Goru i Bivšu Jugoslovensku Republiku Makedoniju.

Komentarišući vrijednost ovih predavanja, sekretar Međunarodnog suda, John Hocking, je izjavio: “Važno je obezbijediti da buduće generacije pravnika i drugih donosilaca odluka tačno i u potpunosti razumiju mandat i dostignuća Međunarodnog suda. Mnoga od ovih dostignuća, ostvarena na primjer na polju sudske prakse, procedure, zaštite svjedoka ili outreacha, mogu poslužiti kao inspiracija mlađim generacijama da se uhvate u koštac sa sličnim izazovima na nacionalnom nivou”.

Prvom fazom projekta Outreach programa Međunarodnog suda namijenjenog mladima, u periodu od decembra 2011. do oktobra 2012. godine, obuhvaćeno je više od 2.000 učenika srednjih škola i 1.500 studenata iz Bosne i Hercegovine (BiH), Hrvatske, Srbije, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Crne Gore i s Kosova. Drugom fazom ovog projekta, koja je uslijedila 2013. godine, obuhvaćeno je više od 1.275 učenika srednjih škola i 1.157 studenata.

Kako se MKSJ približava kraju svog mandata, Outreach program intenzivira svoje napore da informacije o radu Međunarodnog suda učini pristupačnijim lokalnim zajednicama. Na taj način, Outreach program podržava naslijeđe Međunarodnog suda u regionu bivše Jugoslavije.

Outreach program uživa podršku Evropske unije, a njegov rad s mladima u bivšoj Jugoslaviji velikodušno podržava Vlada Finske.


Outreach program Međunarodnog suda

Ukoliko biste željeli da podržite ili da se uključite u Outreach program Međunarodnog suda molimo vas da stupite u kontakt s Nermom Jelačić, rukovodiocem Outreach programa na jelacic [at] un.org">jelacic [at] un.org ili +31 70 512 5066