Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Outreach program pokrenuo seriju predavanja na univerzitetima u Bosni i Hercegovini

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST SEKRETARIJAT

(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)

Haag, 8. maj 2012.
VE/CS/PR1498t


Outreach program pokrenuo seriju predavanja na univerzitetima u Bosni i Hercegovini

 

Outreach program Međunarodnog suda danas je pokrenuo seriju predavanja na univerzitetima u Bosni i Hercegovini kao dio regionalnog projekta namijenjenog studentima širom bivše Jugoslavije.

Ove sedmice biće održano ukupno pet predavanja na Filozofskom fakultetu, Pravnom fakultetu, Fakultetu političkih nauka i Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, te Pravnom fakultetu Univerziteta u Travniku u Kiseljaku. Predavanja će održati Svetlana Martynova, pravni savjetnik pri Sudskim vijećima MKSJ. Ona će upoznati studente s radom Međunarodnog suda, njegovom sudskom praksom i dostignućima u razvoju međunarodnog krivičnog prava.

Komentarišući vrijednost ovih predavanja, prof.dr. Zijad Šehić, profesor na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu, izjavio je: “Jako sam zahvalan na prilici da studenti što više saznaju i prošire svoje vidike, jer će puno njih istraživati ove teme vezane za rad Tribunala. Ja sam često razgovarao sa studentima i oni upravo kažu da bi željeli da što više saznaju, jer su do sada imali priliku da prate rad Tribunala samo preko TV izvještaja iz Haaga."

Prof.dr. Jasmin Džindo, prodekan za naučno-istraživački rad i međunarodnu akademsku saradnju Filozofskog fakulteta, takođe je naglasio važnost ovakvih predavanja jer demistifikuju rad Tribunala i njegov značaj, i time sužavaju prostor za špekulacije i politizaciju postupaka za ratne zločine.

Ova predavanja će uslijediti nakon serije sličnih predavanja održanih na Kosovu, u Hrvatskoj i u Bivšoj Jugoslavenskoj Republici Makedoniji. Projekat će se od sutra provoditi i na univerzitetima u Srbiji.

Ova serija univerzitetskih predavanja predstavlja dio napora Outreach programa da doprinese procesu suočavanja s prošlošću tako što će potaći mlade ljude da se aktivnije zainteresiraju za rad i dostignuća Međunarodnog suda, kao i širih pitanja pravde, mehanizama tranzicijske pravde i postkonfliktne obnove društva. 

Kako se MKSJ približava okončanju svog mandata, Outreach program intenzivira svoje napore da informacije o radu Međunarodnog suda učini pristupačnijim lokalnim zajednicama. Na taj način, Outreach program nastoji da učvrsti naslijeđe Međunarodnog suda širom regije bivše Jugoslavije.

Outreach program uživa kontinuiranu podršku Europske unije, a njegov rad s mladima bivše Jugoslavije velikodušno podržava Vlada Finske.

Više informacija o Outreach programu dostupno je na websiteu Međunarodnog suda.

*****

Ukoliko želite da podržite Outreach program MKSJ ili da se uključite u njegov rad, molimo vas da kontaktirate Nermu Jelačić, šeficu Outreach programa, na jelacic [at] un.org ili +31 70 512 5066
 

*****

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 - Email:
press [at] icty.org ()
Pratite MKSJ na
Twitteru i Youtubeu