Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Outreach program pokrenuo seriju predavanja na univerzitetima u Srbiji

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST SEKRETARIJAT

(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)

Hag, 9. maj 2012.
VE/CS/PR1499t


Outreach program pokrenuo seriju predavanja na univerzitetima u Srbiji

Predavanja će održati Michelle Jarvis, viši pravni savetnik tužioca i viši zastupnik tužilaštva u žalbenim postupcima 

Outreach program Međunarodnog suda danas je pokrenuo seriju predavanja na univerzitetima u Srbiji kao deo regionalnog projekta namenjenog studentima širom bivše Jugoslavije.

Ove nedelje će biti održana ukupno četiri predavanja na Fakultetu političkih nauka i Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu, Pravnom fakultetu u Nišu i Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Predavanja će održati Michelle Jarvis, viši pravni savetnik tužioca i viši zastupnik tužilaštva u žalbenim postupcima.

Komentarišući vrednost ovih predavanja, Violeta Beširević, profesor prava na Pravnom fakultetu Univerziteta Union, je rekla: “Predavanje koje će održati pravnik MKSJ će biti odlična prilika za studente Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu da se bliže upoznaju sa sudskom praksom Tribunala u vezi sa seksualnim deliktima, pogotovo ako se ima na umu da je MKSJ doprineo razvoju međunarodnog krivičnog prava već i samom definicijom seksualnog zločina."

Ova predavanja slede nakon serije sličnih koja se trenutno održavaju u Bosni i Hercegovini, te predavanja koja su već održana na Kosovu, u Hrvatskoj i u Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji.

Ova serija univerzitetskih predavanja predstavlja deo napora Outreach programa da doprinese procesu suočavanja s prošlošću tako što će podstaći mlade ljude da se aktivnije zainteresuju za rad i dostignuća Međunarodnog suda, kao i širih pitanja pravde, mehanizama tranzicione pravde i postkonfliktne obnove društva. 

Kako se MKSJ približava okončanju svog mandata, Outreach program intenzivira svoje napore da informacije o radu Međunarodnog suda učini pristupačnijim lokalnim zajednicama. Na taj način, Outreach program nastoji da učvrsti nasleđe Međunarodnog suda širom regiona bivše Jugoslavije.

Outreach program uživa kontinuiranu podršku Evropske komisije, a njegov rad s mladima bivše Jugoslavije velikodušno podržava Vlada Finske.

Više informacija o Outreach programu dostupno je na vebsajtu Međunarodnog suda.

*****

Ukoliko želite da podržite Outreach program MKSJ ili da se uključite u njegov rad, molimo vas da kontaktirate Nermu Jelačić, šefa Outreach programa, na jelacic [at] un.org ili +31 70 512 5066


*****

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 - Email:
press [at] icty.org ()
Pratite MKSJ na
Twitteru i Youtubeu