Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

<i>Outreach</i> program približava rad Međunarodnog suda učenicima na <br> Kosovu

Hag, 5. januar 2010.

 Outreach program približava rad Međunarodnog suda učenicima na Kosovu 

Prezentacija u srednjoj školi u Vučitrnu

Predstavnik Outreach programa Međunarodnog suda posetio je 14 srednjih škola širom Kosova u poslednja četiri meseca 2009. godine, uspešno okončavši drugu fazu ovog projekta koji ima za cilj da približi rad MKSJ lokalnim zajednicama.

Od septembra do decembra 2009, više od 450 srednjoškolaca je upoznato s ulogom Međunarodnog suda u privođenju pravdi lica najodgovornijih za ratne zločine počinjene u bivšoj Jugoslaviji – između ostalog i na Kosovu – tokom devedesetih godina dvadesetog veka.

Nakon multimedijalnih prezentacija usledile su žive rasprave s pitanjima i odgovorima, tokom kojih su učenici bili zainteresovani da saznaju više detalja o ulozi Međunarodnog suda u borbi protiv nekažnjivosti i o ulozi žrtava u suđenjima za ratne zločine. Predstavnici škola su se o ovom projektu izjasnili veoma pozitivno i izrazili želju za produbljivanjem saradnje.

Outreach program je organizovao prvu seriju sličnih prezentacija tokom školske 2006-2007. godine, tokom koje je ukupno 850 učenika iz više od 20 srednjih škola imalo koristi od ovog projekta.

Ovaj projekat su podržali Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije Kosova, koje je prezentacije MKSJ uključilo u nastavni plan i program predmeta Građansko obrazovanje. Outreach program Međunarodnog suda velikodušno pomaže Evropska unija.

Kako se MKSJ približava ispunjenju svog mandata, Outreach program je intenzivirao napore na upoznavanju lokalnih zajednica s dostignućima Međunarodnog suda. Na taj način, Outreach program će doprineti učvršćivanju nasleđa Međunarodnog suda na području bivše Jugoslavije.

Dodatne informacije o Outreach programu dostupne su na internet stranici Međunarodnog suda na  http://www.icty.org/sections/Outreach 


*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-5343; 512-5356 - Fax: +31-70-512-5355 - Elektronska pošta: press [at] icty.org