Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Outreach program učestvuje u ‘Kid’s festivalu’ u Sarajevu

MEĐUNARODNI SUD
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
Haag, 11. jun 2013.
NM/CS/PR1569t

Outreach program učestvuje u ‘Kid’s festivalu’ u Sarajevu

Outreach Program Međunarodnog suda učestvuje na 10. Kid's festivalu u Sarajevu, najvećem te vrste u Jugoistočnoj Evropi. Od 7.-11. juna Festival je srdačno dočekao skoro 40.000 djece koja su učestvovala u radionicama i igrama koje su osmišljene da im povećaju samopouzdanje i uče ih o različitim kulturama. Cilj Festivala je da promoviše toleranciju među različitim etničkim grupama i on je važno mjesto za razmjenu informacija o radu MKSJ-a.

Predstavnici Outreach programa razgovarali su sa djecom od 11 do 14 godina iz cijele Bosne i Hercegovine (BiH) na radionici o Međunarodnom sudu, koristeći fotografije ratnih dešavanja i postupaka pred MKSJ-om primjerene njihovom uzrastu. Ti prizori poslužili su kao katalizator za širu raspravu o naporima usmjerenim ka pomirenju u BiH, nakon čega su djeca podstaknuta da izraze svoje reakcije na radionicu kroz crteže.

Govoreći o uspješnom učešću Outreach programa, direktorica Festivala Susanne Prahl izjavila je: “Nakon ove radionice, ‘Haag’ nije više samo riječ, već institucija od velikog značaja u životu svakog građanina Bosne i Hercegovine, naročito mladih generacija.

Učešće na Festivalu omogućilo je Outreach programu da na mlađu djecu proširi svoju inicijativu namijenjenu mladima. Ovim projektom, koji je pokrenut 2011., već je obuhvaćeno preko 3.500 mladih u srednjim školama i univerzitetima širom bivše Jugoslavije i podstaknut je njihov interes za rad Međunarodnog suda i pitanja tranzicijske pravde koja će obilježiti njihov region još dugi niz godina.

Kako se MKSJ približava okončanju svog mandata, Outreach program intenzivira napore da informacije o Međunarodnom sudu i njegovim dostignućima učini pristupačnijim lokalnim zajednicama. Na taj način, Outreach program nastoji da promoviše razumijevanje rada Međunarodnog suda i njegovog naslijeđa u regionu bivše Jugoslavije.

Outreach program uživa kontinuiranu podršku Evropske unije, a njegov rad s mladima velikodušno podržava Vlada Finske.


Za više informacija o aktivnostima Outreach programa, molimo vas da kontaktirate Nermu Jelačić, šeficu Službe za komunikacije, na jelacic [at] un.org">jelacic [at] un.org, +31 (0)70 512 5580, +31 (0)65 357 8006.