Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Panel-diskusija na Leidenskom univerzitetu o radu Sekretarijata MKSJ-a

Haag |

Grotius centar za međunarodne pravne studije juče je bio domaćin prvom u seriji predavanja o naslijeđu MKSJ-a na kampusu Leidenskog univerziteta u Haagu. Ovo predavanje, pod naslovom “Kako je radio Sekretarijat MKSJ-a: upravljanje sudom – od zatvora do mogućnosti samozastupanja”, bilo je prvo u serijalu od četiri predavanja u sklopu niza skupova pod nazivom Dijalozi o naslijeđu MKSJ, od kojih svako donosi priču o drugom organu Međunarodnog suda i odbrani. Ovaj skup je bio prilika da se čuju perspektive “iza kulisa” zaposlenih u Sekretarijatu MKSJ-a i da se saznaju njihova lična iskustva tokom godina rada na Međunarodnom sudu.

Nakon uvodnog govora o Serijalu predavanja o naslijeđu MKSJ-a, koji je u ime Grotius centra za međunarodne pravne studije održao profesor Carsten Stahn, zamjenica sekretara MKSJ-a Kate Mackintosh otvorila je diskusiju i moderirala ovaj skup. Gospođa Mackintosh se osvrnula na osnivanje i jedinstvenu raznovrsnost rada Sekretarijata: “Sekretarijat MKSJ-a je bio prvi sekretarijat te vrste. Nije bilo nikakvog obrasca za takav jedan organ iz sudova u Nirnbergu i Tokiju. Sekretarijat je morao da razvije službe koje podržavaju jednu međunarodnu organizaciju, službe koje podržavaju rad suda – što je uloga sekretarijata u nacionalnim pravosudnim sistemima, kao i niz jedinstvenih funkcija koje su specifične za rad jednog međunarodnog krivičnog suda. Lokacija Međunarodnog suda izvan teritorije na kojoj su zločini počinjeni zahtijevala je usluge poput transporta svjedoka, outreacha i prevođenja. Osim toga, pošto sud nije dio državnog sistema, Sekretarijat je morao da pruži dodatne funkcije poput pritvora, zaštite svjedoka i pravne pomoći”.

U panel diskusiji su učestvovali šef Administrativnog odljeljenja MKSJ-a, David Falces, šef Službe za jezičke i konferencijske usluge (CLSS) Maja Ružić, zapovjednik Pritvorske jedinice Ujedinjenih nacija  Fraser Gilmour, kao i bivša pravna savjetnica za optužene koji se sami zastupaju u Službi za podršku rada sudnica, Ljiljana Hellman. Opisujući međusobnu saradnju različitih službi u Međunarodnom sudu, g. Falces je rekao: “Efikasna administrativna podrška je ključna za uspjeh, a u jedinstvenom okruženju međunarodnog krivičnog pravosuđa najbolje rezultate smo postigli kada su Sudska vijeća, Tužilaštvo i administracija radili zajedno u aktivnom partnerstvu kako bi odgovorili na brojne izazove s kojima smo se susretali”.

Osvrćući se na ulogu Službe za jezičke i konferencijske usluge, gđa Ružić je naglasila moćnu ulogu jezika i veliku odgovornost prevodilačke službe da obezbedi tačno simultano prevođenje, uprkos često emotivnim i bolnim svjedočenjima svjedoka. Govoreći o Pritvorskoj jedinici UN-a, g. Gilmour se osvrnuo na to kako je razvijen sistem rada s pritvorenicima koji štrajkuju glađu, u skladu s međunarodnim standardnima, kao i na saradnju koju je takva situacija zahtijevala između rukovodstva Pritvorske jedinice, medicinskog osoblja, pravnog osoblja i Sekretarijata. Gospođa Hellman je zatvorila panel-diskusiju podijelivši svoja iskustva rada kao oficir za vezu s optuženima koji se sami zastupaju. Ona je objasnila da je veoma zahtevno pružiti odgovarajuću podršku optuženom koji se sam zastupa i istovremeno zadržati neophodnu neutralnost Sekretarijata.

Serijal predavanja o naslijeđu MKSJ-a se nastavlja 19. oktobra 2017. predavanjem “Kako su radili branioci koji su postupali pred MKSJ: Iskustva s linije fronta odbrane pravde”, na kojem će učestvovati govornici i panelisti iz Udruženja branilaca koje postupa pred Međunarodnim sudovima i Međunarodnim krivičnim sudovima (ADC-ICT).