Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Peta konferencija zdravstvenih stručnjaka iz bivše Jugoslavije i MKSJ-a o socijalnom staranju za svjedoke

Peta konferencija zdravstvenih strucnjaka iz bivse Jugoslavije i MKSJ-a o socijalnom staranju za svjedoke

Saopštenje za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
SEKRETARIJAT

 


Haag, 22. septembra 2005.

CT/MO/1006-t


PETA KONFERENCIJA ZDRAVSTVENIH
STRUČNJAKA IZ BIVŠE JUGOSLAVIJE
I MKSJ-a O SOCIJALNOM STARANJU ZA SVJEDOKE


Služba za žrtve i svjedoke Međunarodnog
krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju
održala je svoju petu u Sarajevu, od 20. do 22.
septembra 2005.


Cilj konferencije bio je da se predstavnicima
sudova za ratne zločine širom bivše
Jugoslavije omogući susret sa zdravstvenim
stručnjacima kako bi se u potpunosti informisali
o istoriji, razvoju, trenutnom stanju i budućim
izazovima pred suđenjima za ratne zločine
u njihovoj zemlji i drugim zemljama i pokrajinama.
Konferencija je takođe pomogla predstavnicima
različitih pravosudnih organa da se upoznaju
s potrebama i pitanjima s kojima se suočavaju žrtve
i svjedoci u svakoj od tih zemalja i pokrajina.


U radu konferencije učestvovala je
skupina sudija, tužilaca, glasnogovornika
i drugih pravnih stručnjaka iz Bosne i
Hercegovine, Hrvatske, Kosova i drugih dijelova
Srbije i Crne Gore. Osim njih, tu su bili psiholozi
i psihijatri zaposleni u vodećim institucijama,
kao i aktivisti za ljudska prava i socijalni
radnici.


Tokom prvog dana konferencije, učesnici
su imali priliku da se upoznaju s radom različitih
vijeća za ratne zločine kroz tri
panel diskusije:


Opšti panel - pregled istorije i razvoja
suđenja za ratne zločine

Panel sudija - fokus na ulozi, statusu
i izazovima pred sudovima

Panel tužilaca - fokus na ulozi, statusu
i izazovima pred tužilaštvima


Prije svake panel diskusije, zdravstveni
stručnjaci su iznijeli svoja izlaganja
na temu žrtava i svjedoka. Na kraju dana,
iznesena su dva izlaganja o planovima za razvoj
odjela za svjedoke u Hrvatskoj i Srbiji i Crnoj
Gori.


Drugi i treći dan konferencije odvijali
su se u vidu radionica. Izražena je nada
da će se tokom tih radionica za svaku
državu ili provinciju razviti struktura
koja će unaprijediti saradnju između
službi za zdravstvo i socijalni rad i
pravosudnih organa.


Slične konferencije su održane sa
stručnjacima iz Bosne i Hercegovine, Srbije
i Crne Gore, Hrvatske, s Kosova i Bivše
Jugoslovenske Republike Makedonije. Ovu seriju
konferencija finansira Evropska komisija.


*****