Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Početak izvođenja dokaza odbrane u predmetu Milošević: Akreditovanje novinara

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
TRIAL CHAMBER
CHAMBRE DE 1ERE INSTANCE
PRETRESNO VEĆE
 

Hag, 25. avgust 2004.
JP/P.I.S./886t

POČETAK IZVOĐENJA DOKAZA ODBRANE U PREDMETU MILOŠEVIĆ:
AKREDITOVANJE NOVINARA

Svi novinari koji žele da prisustvuju početku izvođenja dokaza odbrane u predmetu Tužilac protiv Slobodana Miloševića, zakazan za utorak, 31. avgust 2004. u 9:00 časova, u sudnici I, moraju da predaju zahtev za izdavanje akreditacija objavljen na Internet stranici MKSJ-a. Prijavljivanje za akreditacije će početi danas u 13:00 časova i trajaće do petka 27. avgusta 2004. u 12:00 časova.

Kompletan spisak novinara kojima su odobrene akreditacije biće objavljen na Internet stranici MKSJ-a u petak, 27. augusta 2004, u 15:00 časova. Propusnice se mogu podići u ponedeljak, 30. avgusta 2004. od 09:00 do 18:30 časova.

U pogledu početka izvođenja dokaza odbrane, Pretresno veće III je 25. avgusta 2004. izdalo "Nalog o rasporedu u vezi sa nastavkom suđenja", u kojem je naložilo sledeće:

(1) Suđenje će se nastaviti 31. avgusta 2004. prema sledećem rasporedu:

(a) optuženi će dati uvodnu reč;

(b) nakon što optuženi iznese uvodnu reč, održaće se pretres o postupku na kojoj strane i amici curiae mogu izneti dalje argumente u vezi sa sadržajem lekarskih izveštaja i imenovanjem advokata odbrane i, uz dopuštenje Pretresnog veća, pokrenuti bilo koje drugo hitno proceduralno pitanje;

(c) Pretresno veće će nakon toga izdati dalji nalog u vezi s tim pitanjima; i

(d) dokazi se neće izvoditi pre utorka, 7. septembra 2004; i

(2) Iako i dalje postoji mogućnost razdvajanja jedne ili više optužnica, Pretresno veće u ovom trenutku neće razmatrati to pitanje.”

U nalogu u rasporedu, Pretresno veće je, između ostalog, uzelo u obzir sledeće:

(1) “Nedavne naloge koje je Pretresno veće izdalo u vezi sa budućim vođenjem suđenja;

(2) Podneske Tužilaštva i amici curiae koji se tiču tih pitanja, a naročito imenovanja ili nametanja branioca i moguće razdvajanje jedne ili više optužnica u tom postupku; i

(3) Poverljive lekarske izveštaje koje su 29. jula podneli profesor Tavernier i, 18. avgusta dr. Van Dijkman (uz priloženi toksikološki izveštaj dr Touwa);” i

razmotrilo:

“stavove koje su zauzeli Tužilaštvo, amici curiae i optuženi (u meri u kojoj su izneti u podnescima amici curiae)”.

Kompletan tekst naloga Pretresnog veća III na engleskom jeziku: http://www.icty.org/x/cases/slobodan_milosevic/tord/en/040825.htm

 
Za više informacija pozovite Službu za informisanje javnosti na sledeće brojeve telefona +31 70 512 5343 ili 5356.