Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Početak izvođenja dokaza u predmetu protiv Ratka Mladića – počelo izdavanje akreditacija

OBAVJEŠTENJE ZA MEDIJE  

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument)

Haag, 2. jul 2012.
VE/CS/PA502t


Početak izvođenja dokaza u predmetu protiv Ratka Mladića – počelo izdavanje akreditacija

Otvoren je postupak akreditacije za zainteresovane koji žele da prisustvuju početku izvođenja dokaza u predmetu protiv Ratka Madića.

Očekuje se da će Tužilaštvo pozvati svog prvog svjedoka u ponedjeljak, 9. jula u 13:00 sati, u sudnici I. Održavanje pretresa zakazano je od ponedjeljka do petka te sedmice. Akreditacija će vrijediti za cijelu sedmicu. Svi koji traže akreditaciju trebaju jasno naznačiti broj dana tokom kojih žele prisustvovati suđenju.

Očekuje se da će Tužilaštvo kao svog prvog svjedoka pozvati Elvedina Pašića, koji je preživio pogubljenje oko 150 osoba u novembru 1992. u selu Grabovica u opštini Kotor Varoš, Bosna i Hercegovina. Nakon njega, svjedočiće David Harland, koji je bio oficir za civilne poslove i politički savjetnik UNPROFOR-a od juna 1993. do kraja sukoba. Treći predviđeni svjedok je general Sir Richard Dannatt, bivši komandant oružanih snaga Ujedinjenog Kraljevstva. On će svjedočiti o pitanjima vojne komande i kontrole.

Zbog ograničenog broja mjesta, svi predstavnici sredstava javnog informisanja koji žele da uđu u zgradu suda tokom te sedmice moraju podnijeti zahtjev za akreditaciju. Zahtjevi za akreditaciju moraju biti podneseni do 16:00 sati u srijedu, 4. jula.

Ostali zainteresovani koji žele da prisustvuju početku izvođenja dokaza trebaju poslati email poruku na adresu kralt.icty [at] un.org kako bi se informisali o proceduri i raspoloživim mjestima.

Konačne informacije za medije i akreditacijske liste bit će objavljene na internetskoj stranici Međunarodnog suda do četvrtka, 5. jula prije podne.

Dvije različite vrste akreditacija biće obezbijeđene za najveći mogući broj novinara: jedna za pristup auli Međunarodnog suda i galeriji sudnice za javnost, a druga samo za pristup auli Suda.
   
Akreditacije će se moći preuzeti u ponedjeljak, 9. jula od 9:00 sati na glavnom ulazu Međunarodnog suda.

 

*****

Stranica s Podacima o predmetu Mladić

 

 
Za više informacija kontaktirajte:

Nermu Jelačić, šeficu Outreach programa i glasnogovornicu Sekretarijata i Sudskih vijeća, tel.: +31 (0)6 5357 8006 ili +31(0)70 512 5066

Službu za medije, tel.: +31 (70) 512-8752 ili -5343 ili -5356.

Postupke u sudnicama možete pratiti na internet stranici Međunarodnog suda
 

*****

Medunarodni krivicni sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356; - Email:
press [at] icty.org ()
Pratite MKSJ na
Facebooku, Twitteru i Youtubeu