Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Početak suđenja Ratku Mladiću zakazan za 14. maj 2012.

OBAVEŠTENJE ZA MEDIJE

(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument)
 

Haag, 15. februar 2012.
VE/CS/PA490t


Početak suđenja Ratku Mladiću zakazan za 14. maj 2012.

 

 Ratko Mladić
 

 

Početak suđenja Ratku Mladiću, bivšem komandantu Glavnog štaba vojske bosanskih Srba (VRS), zakazan je za ponedjeljak, 14. maja 2012.

Vijeće je prvobitno najavilo da očekuje da suđenje počne 27. marta 2012. Ovaj datum je promijenjen “kako bi strane u postupku imale vremena da završe sve preostale pretpretpresne pripreme i kako bi se odbrani omogućile dodatno pripreme za predviđene svjedoke tužilaštva i s njima povezane dokazne predmete na početku suđenja”. Vijeće je takođe ograničilo broj sedmica u kojima će se voditi pretres za početnu fazu suđenja do 20. avgusta 2012. kako bi stranama u postupku na raspolaganju bilo više vremena za pripremu.

Tužilaštvo je 10. februara 2012. obaijestilo Vijeće da će pozvati ukupno 410 svjedoka, od kojih očekuje da se njih 158 pojavi u sudnici. Tužilaštvo takođe namjerava da predstavi 27.906 dokaznih predmeta u ovom predmetu. Tužilaštvo procjenjuje da će iskoristiti otprilike 200 sati pretresa da izvede svoje dokaze.

Odbrana je prethodno zahtjevala da se početak suđenja zakaže za oktobar 2012. kako bi im se omogućilo da pregledaju sav materijal povezan s predmetom koji su dobili od tužilaštva. Vijeće je utvrdilo da je odbrana dovoljno pripremljena za početak suđenja prije predloženog datuma u oktobru 2012. i dodalo da “tačan broj strana koje odbrana treba da pregleda (…) nije isključivi faktor koji određuje početak suđenja”.

U vezi sa zahtjevom odbrane da Vijeće uzme u obzir zdravstveno stanje Ratka Mladića kada bude utvrđivalo raspored suđenja, Vijeće se “nije uvjerilo da zdravstveno stanje optuženog zahtijeva modifikacije dnevnog i sedmičnog rasporeda suđenja, konkretno da zasijeda manje od pet dana sedmično i u kraćim vremenskim periodima”. Iako nije utvrđen ni jedan medicinski razlog, Vijeće je smatralo opravdanim da odobri zahtjev odbrane da se zakažu prijepodnevni pretresi.

Ratko Mladić, bivši komandant Glavnog štaba vojske bosanskih Srba (VRS), optužen je za genocid i brojne druge zločine počinjene nad bosanskim Muslimanima, bosanskim Hrvatima i drugim nesrpskim civilima u Bosni i Hercegovini od maja 1992. do kraja 1995. godine.

U optužnici se navodi da su snage pod Mladićevom komandom, između ostalih zločina, počinile genocid kada su po kratkom postupku pogubile više od 7.000 muškaraca i dječaka bosanskih Muslimana u Srebrenici u julu 1995. godine.

Mladić se takođe tereti za genocid za zločine koje su njegove snage počinile u istočnoj i sjeverozapadnoj Bosni i Hercegovini. U optužnici se navodi preko 70 incidenata ubistva u 20 opština. U optužnici se takođe navodi da su te snage mučile i zlostavljale civile zatočene u 58 zatočeničkih objekata u 22 opštine i vršile fizičko, psihičko i seksualno nasilje nad njima. Mladić se takođe tereti za granatiranje i snajpersko djelovanje po dijelovima Sarajeva, u kojima su poginule i ranjene hiljade civila.

Prema optužnici, Mladić je počinio ova i druga krivična djela u sklopu udruženog zločinačkog poduhvata čiji je cilj bio da se sa velikih područja Bosne i Hercegovine eliminišu ili trajno uklone stanovnici bosanski Muslimani, bosanski Hrvati i drugi nesrbi. 

Drugi učesnici tog udruženog zločinačkog poduhvata protiv kojih je Međunarodni sud podigao optužnice su, među ostalima: Radovan Karadžić, bivši predsjednik samoproglašene Republike Srpske i predsjednik Srpske demokratske stranke i vrhovni komandant vojske bosanskih Srba (VRS), Momčilo Krajišnik, bivši predsjednik skupštine bosanskih Srba, Biljana Plavšić, bivša članica predsjedništva bosanskih Srba, i generali vojske bosanskih Srba Stanislav Galić i Radislav Krstić.

Mladić je uhapšen 26. maja 2011., 16 godina nakon što je Međunarodni sud prvi put podigao optužnicu protiv njega. Njegovo hapšenje predstavljalo je prekretnicu u istorijatu Međunarodnog suda i približilo ga uspješnom ispunjenju svog mandata.

Mladićevo prvo stupanje pred sud održano je 3. juna 2011. Na ponovljenom prvom stupanju pred sud 4. jula, u njegovo ime je uneseno u spis da se ne osjeća krivim.

Slijedeća statusna konferencija u ovom predmetu održaće se u četvrtak, 29. marta 2012., u vrijeme koje će biti naknadno potvrđeno.

Pretpretresna konferencija je zakazana za utorak, 17. aprila 2012. godine, u sudnici i u vrijeme koje će biti naknadno utvrđeni.

Obavještenje za medije u vezi s akreditacijom novinara biće izdato kada se približi početak suđenja.

 

* * *

Nalog o rasporedu

Podaci o predmetu

Optužnica

Video snimci povezani s predmetom

*****

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu