Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Početak suđenja u predmetu protiv Dragomira Miloševića

Početak suđenja u predmetu protiv Dragomira Miloševića

OBAVJEŠTENJE ZA MEDIJE
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

Haag, 5. januar 2007.
CVO/MOW/PA296t

 

POČETAK SUĐENJA U PREDMETU PROTIV DRAGOMIRA MILOŠEVIĆA

Suđenje Dragomiru Miloševiću, bivšem komandantu Sarajevsko-romanijskog korpusa (SRK) vojske bosanskih Srba (VRS), počeće u četvrtak, 11. januara 2007. u 14.15 sati, u sudnici I.

Milošević, koji je od Stanislava Galića preuzeo dužnost komandanta SRK-a, optužen je za ubistvo, terorisanje i napade na civile u vezi s kampanjom snajperskog djelovanja i granatiranja grada Sarajeva.

U optužnici se navodi da je Milošević preuzeo komandu nad SRK-om 10. augusta 1994. ili približno tog datuma i ostao na tom položaju do približno 21. novembra 1995. Tokom njegovog zapovjedništva, SRK je provodio vojnu kampanju granatiranja i snajperskog djelovanja radi ubijanja, ranjavanja i terorisanja sarajevskog civilnog stanovništva.

Granatiranje i snajpersko djelovanje je bilo usmjereno na civile koji su obrađivali povrtnjake, čekali u redu za hljeb, sakupljali vodu, išli na sahrane, kupovali na pijacama, vozili se tramvajima, sakupljali drva, ili jednostavno šetali sa djecom ili prijateljima. Ljudi su ranjavani i ubijani čak u vlastitim domovima mecima koji bi ušli kroz prozore. Napadi na sarajevske civile često nisu imali veze sa vojnim djelovanjima i cilj im je bio da stanovništvo drže u neprekidnom strahu. Kao posljedica, ubijeno je i ranjeno na hiljade sarajevskih civila oba pola i svih uzrasta.

Optužnica protiv Stanislava Galića i Dragomira Miloševića je podignuta 24. aprila 1998. Nakon što je Galić uhapšen 1999., suđeno mu je u odvojenom postupku. Dana 30. novembra 2006. Žalbeno vijeće mu je izreklo kaznu doživotnog zatvora.

Dana 3. decembra 2004. Milošević se dobrovoljno predao u Beogradu. U julu 2005. Vijeće za prosljeđivanje je odbilo Zahtjev Tužilaštva za prosljeđivanje predmeta Bosni i Hercegovini. Vijeće za prosljeđivanje je smatralo da "kampanja koja se navodi u optužnici i krivična djela za koja se tereti Dragomir Milošević odskaču u poređenju s drugim predmetima pred Međunarodnim sudom, posebno u smislu navodnog trajanja, broja civila kojima je nauđeno, obima štete nanesene objektima, te broju vojnog osoblja koje je u njima učestvovalo”, tako da je odlučilo da će optuženom biti suđeno pred Međunarodnim sudom.

Pretpretresna konferencija će biti održana u srijedu, 10. januara 2007. u 14.15 sati u sudnici I.
 

*****
Integralni tekst svih optužnica i druge podatke u vezi s predmetom možete naći na sljedećoj adresi:
http://www.icty.org/case/dragomir_milosevic/4#ind

Postupke pred Međunarodnim sudom možete pratiti na Internet stranici Suda
www.icty.org.